مهرداد هاشمي كمانگر

 

 نام و نام خانوادگی: مهرداد هاشمي كمانگر

آدرس الكترونيكي: 
   mhk.hashemi@gmail.com  

 

سوابق تحصيلي:

  • كارشناسي:

مهندسي برق- الكترونيك          تهران     دانشگاه شهيد بهشتي        1379-1374

پايان‌نامه كارشناسي: ساخت فرستنده و گيرنده  SSB

  • كارشناسي ارشد:

مهندسي برق- الكترونيك      بابل          دانشگاه مازندران               1383-1380

پايان‌نامه كارشناسي ارشد  : تخمين ميزان محصول برنج با استفاده از تكنيك‌هاي سنجش از دور

  • دکتری تخصصی  مهندسی برق

    دانشگاه نوشیروانی بابل

زمينه مطالعاتي:

  • پردازش تصوير

  • شبكه عصبي مصنوعي: RBF، MLP

 

دروس ارائه شده:

      مدار1، مدار2، الكترونيك1، ديجيتال، تجزيه و تحليل سيگنال‌ها و سيستم‌ها، پردازش تصوير، نرم‌افزار كاربردي (PSPICE , MATLAB)

 

 

 

 

 

آ© Shomal University