مرتضی عباس قربانی

 

  

نام و نام‌خانوادگي: مرتضی عباس قربانی
مرتبه علمی: استادیار
سمت: عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه شمال
آدرس الكترونيكي:  ghorbani  AT shomal.ac.ir ، morteza_aghorbani AT yahoo.com  

   

سوابق تحصیلی :

مقطع تحصيلي

رشته

دانشگاه محل تحصيل

شهر

تاريخ خاتمه تحصيل

كارشناسي

مهندسي برق - قدرت

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

تهران

84-80

كارشناسي ارشد

مهندسي برق - قدرت

صنعتي اميركبير

تهران

87-84

دکتري

مهندسي برق - قدرت

فردوسي مشهد

مشهد

92-87

 

سوابق پژوهشی :

      مقالات ISI :

[1] M. Abbasghorbani and H. Rajabi Mashhadi, “Circuit breakers maintenance planning for composite power systems”, IET generation transmission and distribution, vol. 7, pp. 1135-1143, April 2013

[2] M. Abbasghorbani, H. Rajabi Mashhadi and Y. Damchi, “Reliability-Centered Maintenance for Circuit Breakers in Transmission Networks”, IET generation transmission and distribution, accepted 17 Feb 2014

       مقالات کنفرانس :

[3] مرتضي عباس قرباني، بهاره رنجبر و رحمن دشتي، ”استفاده از الگوريتم دسته‌بندي فازي c-mean و شبکه عصبي جهت تجديد آرايش شبکه‌هاي توزيع به منظور کاهش تلفات“ بيست و ششمين کنفرانس بين المللي برق PSC 2011

[4]  مرتضي عباس قرباني، سيد حسين حسينيان و بهروز وحيدي”تغيير آرايش در شبكه هاي توزيع به كمك الگوريتم مورچگان “ سيزدهمين  کنفرانس توزيع ايران - زيبا كنار 1387

[5] M. Abbasghorbani, S. H. Hosseinian and B. Vahidi, “Reconfiguration of distribution system for loss reduction using ant colony system algorithm” 11th IEEE International OPTIM conference, Romania, May 2008

[6] M. Vadiati, M. Abbasghorbani, A.R. Ebrahimi, M. Arshia, “Future Trends of Substation Automation System by Applying IEC 61850” 43rd International UPEC conference (IEEE, Italy) 2008
 

 

فعاليت‌هاي پژوهشي :

[7] برنامه ريزي تعميرات براي كليه تجهيزات شبكه انتقال برق استان‌هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي 1392-1390

[8] بررسي و ارائه راهكار بهينه تامين برق متقاضيان صنعتي براي شركت برق منطقه اي خراسان 1391

[9] پياده سازي نرم افزار محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان در شبكه انتقال قدرت 1391

[10] عضويت در تيم تدوين كننده استاندارد ملي ايران براي سيستم‌هاي اتوماسيون پست هاي انتقال و فوق توزيع، پژوهشگاه نيرو 1386

[11] برنامه ريزي براي توسعه و نوسازي شبكه برق گيلان، پژوهشگاه نيرو 1387

[12] پياده‌سازي الگوريتمي براي تعيين پارامترهاي مدل حالت گذراي برق گير، دانشگاه امير کبير 1385

 

سوابق آموزشي - اجرائي :

[1] تدريس مدارهاي الکتريکي به مدت 8 ترم در موسسه آموزش عالي خراسان

[2] تدريس ماشين‌هاي الکتريکي 1 (مباني برق) در گروه صنايع دانشگاه فردوسي مشهد

[3] تدريس دروس ماشين‌هاي الکتريکي 1و 2، مدارهاي الکتريکي 2، بررسي سيستم‌هاي قدرت 1 و آزمايشگاه ماشين‌هاي الکتريکي 1 در دانشگاه شمال

 

افتخارات :

دفاع از رساله دکتری با درجه عالی در دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

  

© Shomal University.