سعید اميرنژاد

 

     
  نام و نام خانوادگي:  سعید امیرنژاد


پست الكترونيكي:
s.amirnejad@gmail.com

 

1- اطلاعات شخصی:

 • نام: سعيد

 •  نام خانوادگی: اميرنژاد

 • پست الکترونيک:  s.amirnejad@gmail.com

   

2- سوابق تحصيلي:

معدل

تا تاریخ

از تاریخ

موسسه/دانشگاه

محل تحصيل

رشته تحصيلی

مقطع  تحصيلی

17/21

1376/03/31

1374/07/01

-

ایران

ریاضی‌فيزیک

ديپلم

17/86

1385/4/30

1381/11/1

دانشگاه شمال

ایران

تربيت‌بدنی و علوم‌ورزشی

کارشناسي

18/50

1387/6/30

1385/7/1

دانشگاه شمال

ایران

تربيت‌بدنی و علوم‌ورزشی

کارشناسي ارشد

     -        

ادامه دارد

1390/7/1

دانشگاه خوارزمی تهران

ایران

تربيت‌بدنی و علوم‌ورزشی- مدیریت ورزشی

دکتری

-          رتبه اول علمي(دانشجوي ممتاز) در مقطع كارشناسي.  - رتبه اول علمي(دانشجوي ممتاز) در دوره كارشناسي ارشد.

-          دفاع پايان‌نامه با درجه عالي با عنوان “بررسي موانع اجراي طرح جامع ورزش كشور از ديدگاه مديران، اساتيد و كارشناسان ورزشي“ با راهنمايي دكتر مهرزاد حميدي؛ 1387.

 

3- سوابق شغلي (آموزشي):

رديف

نوع همكاري

محل كار

از سال

تا سال

دروس تدريس

1

هيئت علمي

دانشگاه شمال

1388

تاكنون

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی: تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته، روش تحقیق در مدیریت ورزشی

مقطع کارشناسی:‌ مديريت سازمانهاي ورزشي، مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی، مديريت تاسيسات‏ و اماکن ورزشی، فوتبال (1)و (2)، فوتسال‏، بدمينتون.

مقطع کارشناسی ناپیوسته مدیریت ورزشی:‌ مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي، سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي، نظارت و ارزيابي در مديريت تربيت بدني. آمار توصيفي در مديريت ورزشی، ‏ مديريت مسابقات و اردوهاي ورزشي، كاربرد كامپيوتر در مديريت (1) و (2).
 

مدرس حق‌التدريس

دانشگاه شمال

1385

1388

 

2

مدرس حق‌التدريس

دانشگاه مازندران

1391

1392

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی: تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته
مقطع کارشناسی: مديريت سازمانهاي ورزشي

3

مدرس حق‌التدريس

دانشگاه آزاد واحد آيت‌ا.. آملي

1386

تاكنون

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی: تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته، برنامه ریزی استراتژیک در ورزش، اصول و مبانی مدیریت

تئوري مقطع کارشناسی: روش تحقیق، ورزش‌هاي تخصصي انفرادي اجتماعي، فوتبال.

 

4

مدرس حق‌التدريس

دانشگاه آزاد واحد ساري

1386

1387

مقطع کارشناسی: ورزش‌هاي تخصصي انفرادي اجتماعي، فوتبال(1) (2)و تخصصي، آمادگي جسماني،  تربيت‌بدني عمومي (1)و(2)

5

مدرس مدعو

اداره كل تربيت‌بدني استان مازندران

1386

ادامه دارد

تئوري مربيگري:
روانشناسي ورزش، اصول و مباني تربيت بدني
 

ارزشيابي از نحوه تدريس:

            - كسب رتبه كيفي بسيار خوب از ارزشيابي نحوه تدريس توسط دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه شمال از سال 1386 تا كنون.

        - كسب رتبه كيفي بسيار خوب از ارزشيابي نحوه تدريس توسط دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه مازندران، سال 1391 و 1392.

 

 

4- سوابق علمي و پژوهشي:

4-1- تاليفات:

ردیف

نام کتاب

تألیف/ترجمه

ناشر

سال نشر

تيراژ

1

برنامه ریزی راهبردی استعدادیابی در ورزش های پایه

تألیف

نشر شمال پایدار

1393

1000

2

بيومكانيك ورزشي

تألیف

دانشگاه شمال

1385

3000

3

حركت‌شناسي ورزشي

تألیف

دانشگاه شمال

1385

3000

 

4-2- مقالات علمی- پژوهشي:

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

صفحات: شماره

1

تبيين‌ ‌استر‌اتژ‌ي‌ توريسم‌ ورزشي‌ کشور(‌اير‌ان‌)

پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي

1390

شماره12: ص‌ص68-51

2

ارتباط بين  رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي

1390

شماره12: ص‌ص38-25

3

بررسي ميزان تعهد مديران در اجراي استراتژي‌ سازمان‌هاي ورزشي

مطالعات مدیریت ورزشی- پژوهشگاه تربیت بدنی
 

1391

شماره 13 ، ص‌ص92-79

4

ارتباط ميان يادگيري سازماني با نگرش مديران نسبت به تغيير در مديران سازمانهاي ورزشي منتخب

پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي

پذيرش براي چاپ

طبق نامه 368/ن/ت

5

اثر سه‌ روز غيرمتوالي دو يك‌مايل برمتغيرهاي خون‌شناسي‌ و حداكثراكسيژن‌ مصرفي

پژوهشنامه علوم ورزشي دانشگاه مازندران

1385

شماره سوم:

ص‌‌ص64-53

6

رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت وانسجام سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان گلستان
 

پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي

پذيرش براي چاپ

طبق نامه 227/ن/ت

7

بررسی عوامل موثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي دانشگاه خوارزمی

پذيرش براي چاپ

طبق نامه 109-م-د

8

A Mini-Review of Track And Field’s Talent-Identification Models in Iran and  Some Designated Countries
 

Annals of Applied Sport Science

Autumn 2013

vol. 1, no. 3, pp. 17-28,

9

رابطه جو انگیزشی و رضایت مندی بازیکنان لیگ برتر فوتسال تهران

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي دانشگاه خوارزمی
 

پذيرش براي چاپ

طبق نامه 126-م-د

10

The Relationship between Organizational Learning and Readiness for  Change in the Staffs of Physical Education Offices

Annals of Applied Sport Science

2013

vol. 1, no. 1, pp. 19-22,

11

رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل
 

پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي

پذيرش براي چاپ

طبق نامه 845/ن/م

12

بررسی  رضایت  مشتري  و  مشتري  گرایی  در  اماکن  ورزشی  دولتی  و  خصوصی استان  مازندران
 

پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي

پذيرش براي چاپ

طبق نامه 815/ن/م

13

ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور
 

پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي

پذيرش براي چاپ

طبق نامه 848/ن/م

14

Evaluation of organization learning in Physical Education offices of Mazandaran province with Weick & Leon‘s model, based on AHP techniques

International Journal of Sport Studies

Vol, 4 (6)

pp 711-716

15

بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس)

پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي

پذيرش براي چاپ

طبق نامه 1425/ن/م

 

4-3- طرح‌هاي پژوهشي:

ردیف

نام طرح

سازمان

سال

نوع همكاري

1

ارتباط بين نگرش به تغيير با يادگيري سازماني در كاركنان ادارات كل تربيت بدني استانهاي مازندران‏،‏ گلستان و گيلان

دانشگاه آزاد واحد لاهيجان

1390

همكار اصلي (اول)

2

مقايسه عوامل موثر بر انگيزش تحصيلي دختران و پسران دبيرستان‌هاي سراسر كشور

وزارت آموزش و پرورش

1384

همكار (استان مازندران)

3

بررسی سطح فراوانی و سطوح مشارکت ورزشی به تفکیک گروه های سنی در مردان و زنان استان گیلان

اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

1392

همكار اصلي (اول)

4

تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه شمال

دانشگاه شمال

1392-1391

مجري

 

4-4- مشاوره پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد:

1- ارتباط بین عوامل تسهیل کننده با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزشی شهرداری تهران. استاد راهنما: دكتر مهرزاد حمیدی، سال: 1392.
2- تدوین برنامه استراتژیک استعداد یابی فدراسیون دو و میدانی ایران. استاد راهنما: دكتر سيد محمدحسين رضوي، سال: 1392.
3- بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس). استاد راهنما: دكتر علیرضا الهی، سال: 1392.
4- تدوین برنامه استراتژيك ورزش دانشجویی استان مازندران. استاد راهنما: دکتر علی محمد صفانیا، سال: 1392.
5- ارتباط بین مشتری گرایی و رضایت مشتری اماکن ورزشی استان مازندران بر اساس شاخص ACSI. استاد راهنما: دكتر سيد محمدحسين رضوي، سال: 1392.
6- ارتباط بین هوش معنوی و رضایت از زندگی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی. استاد راهنما: دكتر فرزام فرزان، سال: 1392.
7- ارتباط بین باورهای ماکیاولیستی و معنویت در مربیان و مدیران دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور. استاد راهنما: دكتر فرزام فرزان، سال: 1392.
8- بررسی میزان بکارگیری عناصر زیبایی شناختی معماری در ساخت اماکن ورزشی. استاد راهنما: دكتر سيد محمدحسين رضوي، سال: 1392.
9- تاثير كيفيت ونحوه ارايه خدمات برجذب ونگهداري مشتريان اماكن ورزشي استان مازندران دكتر سيد سيد عماد حسيني ، سال: 1391.
10- رابطه بين سبك هاي تفكر با ويژگيهاي كارآفريني دانشجويان تربيت بدني استان مازندران دكتر سيد سيد عماد حسيني ، سال: 1391.
11- بررسي ميزان آشنايي واستفاده ازمديريت استراتژيك دربين مديران ادارات تربيت بدني وروساي هيات ورزشي استان مازندران دكتر محمد رضا برومند، سال: 1391.
12- موانع استفاده از تجارت الكترونيك در شركت هاي توليد كننده لوازم ورزشي (مطالعه موردي) استاد راهنما: دكتر سيد سيد عماد حسيني ، سال: 1391.
13- شناسايي وضعيت و الويت هاي ورزش همگاني و تفريحي در بين اقشار مختلف مردم استان استاد راهنما: دکتر علی محمد صفانیا، سال: 1392.
14- تدوين استراتژي گردشگري ساحلي استان مازندران با تاكيد بر فعاليت‌هاي ورزشي. استاد راهنما: دكتر سيد محمدحسين رضوي، سال: 1390.
15- بررسی نحوه ارائه خدمات در جذب و نگهداری تماشاگران رشته های منتخب ورزشی استان مازنداران از دیدگاه تماشاگران و کارشناسان، استاد راهنما: دكتر نصرالله سجادي، سال: 1389.
16- ارتباط جو انگيزشي تيم و رضايتمندي فوتساليست هاي تهران، استاد راهنما: دكتر رحيم رمضاني نژاد، سال: 1389.
17- تبيين‌ ‌استر‌اتژ‌ي‌ توريسم‌ ورزشي‌ کشور(‌اير‌ان‌). استاد راهنما: دكتر مهرزاد حميدي، سال: 1388.
18- رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت وانسجام سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان گلستان. استاد راهنما: دكتر رحيم رمضاني نژاد، 1388.
19- رابطه سبک رهبری مربیان و رضايتمندي ورزشكاران استان گلستان. استاد راهنما: دكتر رحيم رمضاني نژاد، 1388.
20- ارتباط بين آمادگي جسماني با كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه شمال و ارائه نورم. استاد راهنما: دكتر مهرعلي همتي‌نژاد، سال: 1388.
21- تهيه‌ و تدوين‌ نورم‌ ‌آمادگي‌ جسماني‌ بر‌ا‌ي‌ د‌انش‌ ‌آموز‌ان‌ دختر دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌ تنكابن و مقايسه‌ ‌آن‌ با نورم‌ ‌ها‌ي‌ ‌استاني‌ و ملي‌ استاد راهنما: دكتر مهرعلي همتي‌نژاد، سال: 1388.
22- بررسی و مقایسه وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه های دولتی با اماکن ورزشی دانشگاه های آزاد استان مازندران. استاد راهنما: دكتر مهرعلي همتي‌نژاد، سال: 1388.
 

5-4- مقالات ارائه شده در همایش های علمی 

ردیف

عنوان مقاله

نام همایش

نحوه ي ارائه

سال

1

بررسی موانع موفقیت و تداوم اجرای طرح ملی استعدادیابی فدراسیون دوومیدانی ایران

سومین همايش ملي استعداديابي

سخنرانی

آذر 1392

2

بررسی عوامل اثر گذار بر میزان مشارکت ورزشی استان گیلان

سومین همایش ملی ورزش برای همه، آزاد زنجان

پوستر

اردیبهشت 93

3

ارتباط بين مشتري گرايي با رضايت مشتريان بر اساس معيار ACSI و داناوان

همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

سخنراني

آذر91

4

ارتباط مدیریت منابع انسانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران

سومین همایش ملی ورزش برای همه، آزاد زنجان

سخنرانی

اردیبهشت 93

5

پيش‌بيني منش ورزشي از روي ابعاد شخصيتي تنيس‌‌روي ميزبازان جانباز و معلول

ورزش همگاني جانبازان و معلولين

پوستر

اسفند 1390

6

مقايسه مهارتهاي تفكر انتقادي دانشجويان تربيت بدني و غير تربيت بدني

همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

پوستر

آذر91

7

ارتباط  بین  فعالیت  های  بدنی  در  اوقات  فراغت  و  کیفیت  زندگی  ساکنین  منطقه 7 تهران

سومین همایش ملی  دانشگاه شهید بهشتی

پوستر

اردیبهشت 93

8

بررسي ميزان رضايت‌مندي مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده در استخرهاي سرپوشيده خصوصي و دولتي

ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني

پوستر

آذر1390

9

ارتباط فناوری اطلاعات با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران

همایش ملی مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا

سخنرانی

اسفند 1392

10

شیوع باور ماکیاولیستی بین مربیان و سرپرستان تيم‌هاي هندبال حاضر در یازدهمین المپیاد فرهنگي ورزشی دانشجويان دختر كشور

همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

سخنراني

آذر91

11

شناسايي وضعيت و الويت هاي ورزش همگاني و تفريحي در بين اقشار مختلف مردم  استان مازندران

همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

پوستر

آذر91

12

ارزيابي يادگيري سازماني مديران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بر اساس مدل ويك و لئون

همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

پوستر

آذر91

13

ارتباط  فرهنگ  سازمانی  با  استقرار  مدیریت  دانش  در  سازمان  ورزش

شهرداری  تهران

سومین همایش ملی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر

اردیبهشت 93

14

مقايسه مدلهاي استعداديابي دووميداني ايران با ساير كشورها

همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

پوستر

آذر91

15

مقايسه رضايت مشتريان باشگاه‌هاي خصوصي و دولتي بر اساس معيار ACSI

همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

پوستر

آذر91

16

ارتباط بين منابع قدرت با ابعاد شخصيتي مديران اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان

همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

پوستر

آذر91

17

ارتباط بین تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در معلمان تربیت بدنی

همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

پوستر

آذر91

18

بررسي ميزان رضايت‌مندي از ارائه خدمات در باشگاه‌هاي كشتي از ديدگاه دانشجويان كشتي گير استان مازندران

اولين سومین همایش ملی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر

ارديبهشت 91

19

SURVEY OBSTACLE IMPLEMENTING THE STRATEGY OF SPORTS ORGANISATIONS
(CASE STUDY: STRATEGIC SPORT PLAN IRAN)

ICPESS2010 conference

ORAL presentation

2010

20

وضعيت فعاليت بدني دانشجويان در اوقات فراغت: شواهدي بر اساس سبك زندگي

همايش الگوي اسلامي ايراني سبك زندگي،

پوستر

ارديبهشت 92

21

بررسي عوامل موثر بر جذب و حفظ ورزشكاران رده‌هاي پايه دووميداني ايران از ديدگاه مديران، مربيان و ورزشكاران

دومين همايش ملي استعداديابي

پوستر

زمستان91

22

اصلاح ساختار، قوانین و مقررات در جهت خصوصی سازی ورزش کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی كشور

دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي

پوستر

1390

23

ارتباط میان یادگیری سازمانی با نگرش مدیران نسبت به تغییر در سازمانهای ورزشی منتخب

دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي

پوستر

1390

24

رابطه بین سبک رهبری مربیان ورضایتمندی ورزشکاران استان گلستان

دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي

پوستر

1390

25

بررسي عوامل محیطی بر بازاريابي ورزشي ليگ برتر فوتبال جمهوري اسلامي ايران

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)

سخنراني

1390

26

بررسی نحوه ارائه خدمات درجذب و نگهداری تماشاگران رشته‌ واليبال از دیدگاه تماشاگران وکارشناسان (مطالعه موردي تماشاگران واليبال كاله آمل)

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)

پوستر

1390

27

اندازه‌گيري و ارزيابي ميزان تحقق قابليت يادگيري سازماني در اداره كل تربيت بدني استان گيلان

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)

پوستر

1390

28

ارتباط بين یادگیری سازمانی با آمادگي براي تغییر در كاركنان ادارات كل تربيت‌بدني استان‌هاي گيلان، مازندران و گلستان

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)
 

پوستر

1390

29

بررسي  نقش  اعتمادبه  آرم  كالاي  تجاري  و  وفاداري  به  آن  آرم  دربين

واليباليستهاي  حرفه  اي  گنبد

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان

پوستر

1389

30

رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان گلستان

همايش ملي مديريت تربيت بدني (آزاد قائمشهر)
 

سخنراني

1389

31

ارزیابی مولفه های آمیخته بازاریابی (P7) لیگ برتر فوتبال ایران، از دیدگاه مدیران سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال

همايش ملي مديريت تربيت بدني (آزاد قائمشهر)
 

پوستر

1389

32

ارتباط بين مدل‌هاي ذهني با نگرش نسبت به تغییر در مديران سازمان‌های ورزشی

همايش ملي مديريت تربيت بدني (آزاد قائمشهر)

پوستر

1389

33

ارتباط بين  رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

همايش ملي مديريت تربيت بدني (آزاد قائمشهر)

پوستر

1389

34

بررسي و مقايسه وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاه‌هاي دولتي و دانشگاه‌هاي آزاد استان مازندران

همايش ملي مديريت تربيت بدني (آزاد قائمشهر)

پوستر

1389

35

بررسي ميزان تعهد مديران در اجراي استراتژي‌ سازمان هاي ورزشي

هفتمين همايش بين‌المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

سخنراني

1388

36

طراحی مدل بازاریابی ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران

هفتمين همايش بين‌المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

پوستر

1388

37

بررسی شیوه های اعمال قدرت مدیران از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان گلستان

اولين همايش ملي تربيت بدني و ورزش دانشگاه شيراز

پوستر

1388

38

بررسي موانع اجراي طرح جامع ورزش  كشور از ديدگاه مديران، اساتيد و كارشناسان ورزشي

همایش ملی مدیریت ورزشی با محوریت سند چشم انداز 20ساله

سخنراني

1387

39

تاثیر خصوصی‌سازی بر توسعه، تحول، بهینه‌سازی و کارایی در ورزش کشور ازدیدگاه متخصصین دانشگاهی

همایش ملی مدیریت ورزشی با محوریت سند چشم انداز 20ساله

سخنراني

1387

40

روش ارزيابي متوازن (BSC) رويكردي نوين براي اجراي استراتژي سازمان‌هاي ورزشي

همایش ملی مدیریت ورزشی با محوریت سند چشم انداز 20ساله
 

پوستر

1387

41

ورزش، محیط زیست و توسعه پایدار

دومین همایش ملی مدیریت ورزشی
 

سخنرانی

1387

42

بررسی شاخصه‌هاي اثرگذار بر ميزان بهره‌وري کارکنان ادارات تربيت‌بدني کشور

ششمين همايش بين‌‌المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

سخنراني

1386

43

بررسي مقايسه‌اي و ارتباط ميان عزت نفس و اضطراب در دانشجويان پسر و دختر ورزشكار و غيرورزشكار

همايش ورزش و سلامت

سخنراني

1386

44

بررسي مقايسه‌اي و همبستگي ميان آمادگي قلبي‌تنفسي و شاخص‌توده بدني با سلامت عمومي، پرخاشگري و عزت‌نفس دانشجويان دختر

همايش ورزش و سلامت

سخنراني

1386

45

اثر هفت روز متوالي تمرين مقاومتي دايره‌اي برشاخص‌هاي هماتولوژي و فيبرينوژن در دانشجويان دختر

پنجمين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني كشور

سخنراني

1386

46

بررسي ميزان بهره‌وري منابع انساني و مولفه‌هاي تاثيرگذار بر آن در ادارات تربيت‌بدني استان مازندران

هفتمين همايش ملي تربيت‌بدني و علوم ورزشي

پوستر

1385

47

بررسي و مقايسه گرايش به اكستازي و ديگر مواد اعتيادآور با توجه به رشته تحصيلي، جنسيت و چگونگي مصرف در دانشجويان

همايش ملي اكستازي (آستارا)

پوستر

1385

48

اثرات متقابل ورزش و محيط زيست

همايش ورزش استان مازندران چالش‌ها و فرصت‌ها

سخنراني

1385

49

بررسي چالش‌هاي بازاريابي ورزشي در استان مازندران و نقش آن در پيشرفت صنعت ورزش استان

همايش ورزش استان مازندران چالش‌ها و فرصت‌ها

پوستر

1385

50

مقايسه و بررسي گرايش به مصرف مواد در دانشجويان تربيت بدني با دانشجويان غيرتربيت بدني

همايش علمي-دانشجويي علوم ورزشي دردانشگاه مازندران

سخنرانی

1384

51

اثردو1600 متر در سه روز غيرمتوالي بر روي متغيرهاي هماتولوژي خون، فريتين و حداكثراكسيژن مصرفي در دانشجويان دختر

سومين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني كشور

پوستر

1384

52

اثردويك مايل در سه روز غيرمتوالي بر ميزان هموگلوبين،هماتوكريت حداكثر اكسيژن مصرفي در دانشجويان پسر

سومين همايش علمي دانشجويي تربيت كشور

پوستر

1384

53

بررسي رابطه‌اي ميان آمادگي قلبي‌-تنفسي و شاخص‌توده بدني با پرخاشگري، عزت‌نفس و سلامت‌عمومي دانشجويان پسر(داراي سه امتياز پژوهشي طبق نامه پيوست)

چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني

پوستر

1387

54

تاثير يك دوره تمرينات ورزشي منتخب بر رشد اجتماعی و سلامت‌عمومي دانشجویان پسر(داراي سه امتياز پژوهشي طبق نامه پيوست)

چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني

پوستر

1387

 

5- سوابق فعالیت های اجرایی:

نوع فعالیت

سازمان

از

تا

مدیر پژوهش و فناوری

دانشگاه شمال

آذر 92

ادامه دارد

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و امور هیئت علمی

دانشگاه شمال

شهریور 1391

شهریور 1392

قائم مقام و معاون اداري مالي مجموعه ورزشي شمال مرعش

دانشگاه شمال

1387

1388

قائم مقام دبیر اجرایی همايش بين‌المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

دانشگاه شمال

1391

1391

مسئول كميته برنامه ريزي اماكن ورزشي دهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر سراسر كشور

اداره كل تربيت بدني وزارت علوم‏، تحقيقات و فناوري

1389

1389

مسئول كميته پذيرش اولين همايش ملي مديريت ورزش

پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

آبان 1387

آبان 1387

دبير و عضو كميته داوطلبي شهرستان آمل

شواراي اسلامي شهر آمل

1387

1392

مسئول برگزاري اولين دوره بازيهاي آسيايي دانشجويي ورزش زورخانه

IZSF (فدراسيون بين‌المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي)

آذر 1385

آذر 1385

مدير اجرايي برگزاري آزمون عملي ورودي رشته تربيت بدني

پژوهشكده تربیت بدنی  و دانشگاه شمال

آبان 89

آبان 89

فوق برنامه و تربيت بدني

دانشگاه شمال

مهر1385

بهمن1385

انجمن علمي تربيت‌بدني و علوم ورزشي

دانشگاه شمال

1383

1385

مشاور تحقيقات و پژوهش

اداره تربيت بدني بابل

1386

1388

عضو هيئت تحريه مجله دانشجويي- تخصصي پويش

دانشگاه شمال

1382

1384

 

6- گواهينامه‌هاي علمي:

   6-1- داراي گواهينامه دوره پژوهشي آموزشي تحت عنوان مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي.
   6-2- داراي گواهينامه دوره پژوهشي آموزشي تحت عنوان توريسم ورزشي.
   6-3- داراي گواهينامه دوره پژوهشي آموزشي تحت عنوان تجزيه و تحليل حركتي.
   6-4- داراي گواهينامه دوره آموزشي تحت عنوان كليدهاي طراحي تمرين.  
   6-5- داراي گواهينامه دوره آموزشي تحت عنوان مديريت تاسيسات و اماكن ورزشي.
   6-6- داراي گواهينامه دوره آموزشي تحت عنوان سلامت- تحرك- صنعت
   6-7- داراي گواهي نامه كارگاه آموزشي نكات كليدي در طراحي (Master Plan) رويدادهاي بزرگ ورزشي
   6-8- داراي گواهينامه كارگاه آموزشي تحت عنوان كاربرد مديت استراتژيك در ورزش كشور- 1391.
   6-9- داراي گواهينامه كارگاه آموزشي تحت عنوان آشنايي با مديريت ريسك در رويدادهاي ورزشي- 1391
   6-10- داراي گواهينامه کارگاه آموزشي تحت عنوان استعدادیابی ورزشی
 

7- افتخارات و جوایز:

ردیف

نوع فعالیت

سازمان (تقدير توسط)

سال

1

پژوهشگر نمونه دانشگاه شمال

دانشگاه شمال

1388

2

استاد نمونه دانشگاه شمال

دانشگاه شمال

1392

3

عضو هيئت علمي دومين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي

دانشگاه شهيد بهشتي

1392

4

عضو هيئت علمي سومین همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي

دانشگاه شهيد بهشتي

1393

5

عضو هيئت علمي همايش منطقه‌اي تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشگاه آزاد واحد لاهيجان

1390

6

عضو هيئت علمي همايش بين المللي علوم ورزشي شمال درحوزه مديريت ورزشي

دانشگاه شمال

1391

7

دانشجوي بسيجي مبتكر، ممتاز و  نمونه استان مازندران در بخش طرح‌هاي پژوهشي

ششمين جشنواره دانشجويان ممتاز و مبتكر بسيجي مازندران، رياست دانشگاه مازندران

1386

8

نخبه علمي بسيجي استان

فرمانده سپاه كربلا استان مازندران

1387

9

مقاله برتر در بخش پوستر حوزه مديريت ورزشي ششمين همايش ملی دانشجویی تربيت بدني و علوم ورزشي

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1390

10

مقاله برتر همايش ملي مديريت تربيت بدني

دانشگاه آزاد قائمشهر

1389

11

مقاله برتر در بخش پوستر دومين همايش ملي استعداديابي ورزشي،

سازمان بسیج ورزش کشور

1391

 

8- سوابق فعالیت های ورزشی و كارت‌هاي مربيگري:

 •  مربي درجه‌C ‌  كنفدراسيون فوتبال آسيا

 • مربي درجه‌3‌ دووميدانی

 • مربي درجه‌3‌ آمادگي جسماني

 • مربي درجه‌3‌ ژيمناستيك كودكان

 • بازيكن تيم فوتبال دانشگاه شمال

 • عضو تيم دووميداني دانشگاه شمال

 

9- ديگر فعاليتها:

رديف

عنوان فعاليت

مكان

1

برگزاري كارگاه آموزشي رگرسيون و كاربرد آن در مطالعات علوم ورزشي

دانشگاه مازندران، خرداد 91

2

برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزار SPSS براي دبيران تربيت بدني

آموزش و پرورش شهرستان آمل پاییز 91

3

برگزاري كارگاه آموزشي کاربرد نرم افزار SPSS در مطالعات مدیریت ورزشي

دانشگاه شمال، اردیبهشت 93

4

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی در حوزه مدیریت ورزشی

دانشگاه شمال، خرداد 93

 

 

 

 

 

 

© Shomal University