امیر  علی آبادیان

 

                     محمداسماعیل اکبرپور

 

http://fmsua.shomal.ac.ir/Akbarzadeh.jpgنام و نام خانوادگی:  محمد اسماعیل اکبرپور
آدرس الکترونیکی:
akbarpour AT shomal.ac.ir
          
esmaeil.akbarpour AT birjand.ac.ir


        سوابق تحصیلی:

مقطع

دانشگاه

دوره تحصیل

عنوان پایان‌نامه

كارشناسي

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1381-1376

ساخت مرکز تلفن 2 به 8

كارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1384-1381

پیاده سازی و بهینه سازی الگوریتم مسیریابی ZRP در شبکه های Ad_Hoc تحت سیستم عامل Linux

دکتری

دانشگاه بیرجند

مهرماه 91 تا کنون

طراحی و پیاده‌سازی محاسباتی یک مدل ترکیبی بهینه برای بازشناسی شیء با الهام از سیستم بینایی انسان

 

        زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی:

 • Image processing and computer vision

 • Digital Signal Processing (speech, image, video)

 • Human visual system modeling

 • Heuristic Optimization Algorithms (GA, PSO, ACO)

 • Medical image processing

        مقالات:

 
         مقالات ژورنالی:

 • M. E. Akbarpour, M. R. Karami Mollaei, “Image Enhancement by Thresholding on wavelet Coefficient”, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE) ISSN: 2231-2307, Volume-2, Issue-3, July 2012

 • Amir Aliabadian, Esmaeil Akbarpour, Mohammad Yosefi, “Kernel Based Approach toward Automatic object Detection and Tracking in Surveillance Systems”, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE) ISSN: 2231-2307, Volume-2, Issue-1, March 2012

 • Ehsan Nadernejad, Esmaeil Akbarpoor, Hamid Hassanpour, “μPET Data De-Noising Using Wavelet Packets “Contemporary Engineering Sciences, Vol. 1, 2008, no. 2, 91 – 104


 
         مقالات کنفرانسی:

 • S.M.Hosseini, M. E. Akbarpour, S.Amjadi, H.Mirsalari, “Genetic Algorithm -Based Color Space Generation” 2009 International Conference on Computer Engineering and ApplicationsIPCSIT vol.2 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore

   

         سوابق تدریس:

نام دانشگاه

دروس تدریس شده

دانشگاه شمال

مدارهای منطقی، اندازه‌گیری الکتریکی، منابع تغذیه، الکترونیک (1)، تکنیک‌پالس، ریاضیات مهندسی، سیستمهای کنترل خطی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی

مدارهای منطقی، اندازه‌گیری الکتریکی

موسسه آموزش عالی هراز

منابع تغذیه، الکترونیک(3)

موسسه آموزش عالی هدف

الکترونیک صنعتی، الکترونیک (1)

موسسه آموزش عالی آریان

مدارهای منطقی، اندازه‌گیری الکتریکی

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

منابع تغدیه

موسسه آموزش عالی خزر محمودآباد

الکترونیک (1) و (2)

دانشگاه آزاد سما بابل

الکترونیک (1)

دانشگاه بیرجند

ریاضیات مهندسی

 
 

         تجارب اجرایی:

نام دانشگاه

تجربه اجرایی

دوره

دانشگاه شمال

مدیر آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه شمال

1390-1388

دانشگاه شمال

مدیر گروه برق و مخابرات دانشگاه شمال

1391-1390

دانشگاه شمال

مدیر کل آموزش دانشگاه شمال

1393-1392

موسسه آموزش عالی خزر محمودآباد

مدیر گروه برق

1389

دانشگاه شمال

تجهیز آزمایشگاه ماشین دانشگاه شمال

1390

دانشگاه شمال

عضو شورای آموزشی دانشگاه

1393-1392

دانشگاه شمال

عضو کمیسون  نظارت  و اعمال آیین نامه های آموزشی

1393-1392

دانشگاه آزاد بابل واحد سما

داور همایش داخلی الکترونیک دانشگاه آزاد بابل واحد سما

1389

 

 


 


 

© Shomal University.