مرکز خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه شمال


مركز بهداشت و درمان دانشگاه شمال از شهريور سال 1386 با حضور يك پزشك و کارشناس مامائی فعاليت خود را در ضلع شرقي ساختمان آمارد آغاز نموده است.همگام با توسعه اين مركز و عنايت هيات موسس، اين مركز فعاليتهاي خود را گسترده‌تر ساخته و از بهمن سال 1386 يك دندانپزشك و دستيار دندانپزشك به امر درمان مشغول شدند.
مدير مركز:
مدرك:
 مسئول دفتر: مليحه اعظمي
 
مدرك: كارشناس مامايي از دانشگاه علوم پزشكي بابل
و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 
دندانپزشك مركز:
مدرك: 
 
دستيار دندانپزشك:
مدرك:
 

پذيــــــــــــرش:
همه روزه از ساعت 8:30 تا 15:30 بصورت را
يــــــگان
شماره تماس :    44203742
(11) 98 +


    
در اين مركز علاوه بر ويزيت بيمـاران:

 • نمونه ‌برداري و كلرسنجي آب آشاميدني سلف و دانشگاه .

 • كنترل مواد غذايي موجود در آشپزخانه و سلف سرويس از لحاظ رعايت اصول بهداشتي .

 • نظارت بر رعايت بهداشت سلف و خوابگاههاي دانشجويي.

 • نظارت بر پخت و پز مواد غذايي.

 • نمونه ‌برداري از مواد غذايي.

 • بررسي و پيگيري مشكلات بهداشتي خوابگاهها .

 • آموزش نيروهاي خدماتي جهت انجام گندزدايي سرويسهاي بهداشتي.

 • اسكان دادن آزمايشگاه در داخل دانشگاه براي نمونه‌برداري از دانشجويان جديدالورود براي آزمايشات
    
  CBCdiff-BGRH-HIV-HBSAg 

 • ارائه جواب آزمايشات به دانشجويان با بيان توضيحات لازم و جدا نمودن آزمايشاتي كه داراي مشكلاتي از قبيل بيماريهاي هپاتيت ، ايدز، غلظت خون بالا و بيماريهاي عفوني هستند.

 • خانم اعظمي همه روزه از ساعت 7:30 تا 15:30 در مركز بهداشت حضور دارند و به كارهايي از قبيل: سرم تراپي ، تزريقات ، تست قند خون، كنترل فشار خون، واكسيناسيون هپاتيت B در سه مرحله، پانسمان، بخيه، مشاوره و اقدامات مامايي مي‌پردازند.

 • دندانپزشك مركز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12:30 حضور دارند و كليه خدمات دنداپزشكي از قبيل ترميم، عصب‌كشي، كاشت، روكش، كشيدن، جرم‌گيري، سفيدكردن، نگين‌گذاري همچنين دنداپزشكي اطفال را با 30 درصد تخفيف ( نسبت به تعرفه نظام پزشكي شهرستان آمل) انجام مي دهند كه كليه اعضائ هيات علمي، دانشجويان، كارمندان و اعضاي خانواده آنها مي‌توانند از اين خدمات استفاده كنند .