اين حوزه زيرمجموعه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه است که بخش عمده فعّاليّتهاي فرهنگي در آن انجام  مي گيرد. حوزه فرهنگي در واقع مکاني است که زمينه مناسب را براي تجّلي استعدادها و برانگيختن خلاقيت دانشجويان فراهم مي سازد. توجه به مقوله فرهنگ در کنار علم و دانش که يکي از مصاديق اجرايي آن وجود نهادهاي دانشجويي و فعّاليّت هدفمند دانشجويان در اين نهادهاست را مي‌توان از عوامل اساسي در رسيدن به يک دانشگاه مطلوب و مطابق معيارهاي جهاني ارزيابي کرد. تأثير اين امر در فعّاليّت آموزشي و بهتر کردن آن برکسي پوشيده نيست.
بر پايه اين باوراست که بخشهاي مختلف حوزه فرهنگي ازجمله کانونهاي فرهنگي - هنري ، انجمنهاي علمي، بسيج دانشجويي  و نشريات دانشجويي شکل گرفته و در توسعه و تعميق فعّاليّتهاي فرهنگي دانشگاه مي کوشند .  

نهادينه کردن فعّاليّتهاي فوق برنامه فرهنگي و پژوهشي دانشجويان , افزايش سطح مشارکت و رقابت دانشجويان در فعّاليّتهاي جمعي ، بهره گيري از توان و انرژي جواني دانشجويان در جهت تقويت پيوندهاي دانشگاه با بخش هاي مختلف اجتماعي و اجرايي از اهدافي است که حوزه فرهنگي در گسترش امر فرهنگ سازنده و خلّاق در دانشگاه دنبال مي نمايد. 

از جمله فعاليت هاي امور فرهنگي دانشگاه مي توان به موارد زير اشاره کرد :

1 - نشر و ترويج فرهنگ اسلامي و
 
ملي .
2 - انجام امور مربوط به دبيرخانه شوراي فرهنگي دانشگاه و پيگيري مصوبات شوراي فرهنگي .
3 - انتشار جزوات علمي ، آموزشي ، ديني و هنري .
4 - تهيه نشريات علمي و ادبي ( بستر سازي، فراهم کردن زمينه و آماده سازي امکانات و شرايط براي دانشجوياني که علاقمند به فعاليت در زمينه روزنامه نگاري مي‌باشند،)
5 -  تشکيل انجمن هاي علمي و کانونهاي فرهنگي دانشجويي .
6 - انجام امور مربوط به دبيرخانه کميته ناظر بر نشريات دانشجويي .
7 - اعزام دانشجويان به سفرهاي سياحتي، زيارتي و علمي داخل و خارج کشور از جمله حج عمره
وعتبات .
8 - برگزاري نمايشگاه هاي علمي، فرهنگي و هنري .
9- برگزاري اردوهاي زيارتي، علمي و گردشگري ( داخل و خارج استان ) .
10- هماهنگي با مديريت سالن همايش دانشگاه درخصوص اجراي برنامه‌ها پس از اخذ مجوزهاي مربوطه .
11- برگزاري همايشهاي ملي مذهبي
12- برگزاري كلاس ها و كارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
     صفحه اصلي
     دانشگاه شمال
       تماس با ما