حسن سعيـــدي

 

 

 

 

 
نام:حسن

نام خانوادگي: سعيدي

تاريخ تولد: 10/6/1354

محل تولد: آمل

پست الکترونيک: h_saeedii@shomal.ac.ir


  تحصيلات :

كارشناسي ارشد علوم سياسي ومعارف اسلامي، فارغ التحصيل دانشگاه امام صادق (ع) در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  

 

  سوابق پژوهشي :

1- تاليف كتاب زن اژدها(زندگينامه اشرف پهلوي)، ناشر: مرواريد.روبروي دانشگاه تهران - چاپ پنجم

2- تاليف كتاب جامعه شناسي توسعه كشي درايران، ناشر: شمال پايدار - چاپ اول

3- تاليف كتاب سقوط شاه، ناشر: ورسه - چاپ چهارم

4- تاليف كتاب هفت تحلیل انقلاب ايران، ناشر: وثوق شمال  - چاپ دوم

5- تاليف كتاب زینب کبری (س) و اشک های امام زمان (عج)، ناشر: هاتف  - چاپ اول

 

  سوابق اجرایی :

1- مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه شمال - از 85 تا کنون

2- مدیر گروه عمومی دانشگاه شمال - از 86 تا کنون

 

  مقالات علمي :

 1- پذيرش مقاله در مجله علمي وپژوهشي دانشگاه آزاداسلامي بابل، عنوان :توسعه و توسعه يافتگي در ايران

 2- پذيرش مقاله در مجله علمي وپژوهشي دانشگاه آزاداسلامي بابل،  عنوان :رابطه دين وسياست در اسلام و مكاتب بشري

 

 

 

 

 

 

© Shomal University.