غلامعلي رودي 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگي: غلامعلي رودي

محل تولد:  آمل

پست الکترونيک:   gholamali.roudi@gmail.com
آدرس: آمل - دانشگاه شمال - صندوق پستي 731 

  سوابق تحصيلي 

 • دانشجوی دکتری : علم اطلاعات و دانش شناسی

 • كارشناسي ارشد : کتابداری و علوم اطلاع رسانی

 • كارشناسي : کتابداری و علوم اطلاع رسانی
   

 علايــق پژوهشي 

مقالات:

 • شاخص هرش الگوی مناسبی برای محاسبه برونداد علمی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی گیلان وگلستان، مجله دانش شناسی علمی و پژوهشی

 • رابطه تفکر انتقادی و تفکر خلاق و ارتباط آن با علوم کتابداری و اطلاع رسانی، همایش ملی : جایگاه تفکر انتقادی در آموزش علوم کتابداری و اطلاع رسانی 27/9/1391

 • بهینه سازی مدیریت دانش با رویکرد داده کاوی،کنفرانس بین المللی مدلهای غیر خطی و بهینه سازی 7و8 شهریور1391 ،دانشگاه شمال

 • تكنولوژي وب معنايي به عنوان آسان ترين روش دسترسي به اطلاعات (در دست چاپ)

 • نقش مدیریت دانش بر مزیت رقابتی در دانشگاه شمال، کنفرانس مدیریت دانش، دانشگاه شهید بهشتی، ششم و هفتم اسفندماه 1392

 

  سوابق تاليفاتي 

 • کتاب روش تحقیق با رویکردی نوین (در دست چاپ)

 

  سوابق آموزشي

 • تدریس دروس دوره  لیسانس در دانشگاه پیام نور واحد محمود آباد

 • تدریس دروس دوره لیسانس در دانشگاه پیام نور آمل

 • تدریس دروس دوره لیسانس در دانشگاه جامع علمی - کاربردی آمل

 • تدریس دوره کاردانی دانشگاه آزاد واحد سما وابسته به دانشگاه آزاد آیت الله آملی

   

  سوابق كاري و اجرايي

 • عضویت در کمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه شمال

 • مدیر کتابخانه دانشگاه شمال از سال 1387تا 1392

 • مدیر حراست دانشگاه شمال از سال 1384 تا 1391

 • عضو مدعو شورای فرهنگی دانشگاه شمال

 • عضو کمیته تخلفات اداری دانشگاه شمال

 • کارشناس مسول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

 • کارشناس گزینش اساتید دانشگاه شمال

 

 

 

 

 

 

© Shomal University.