آرشيو اخبار واطلاعيه هاي حوزه پژوهشي و فناوري دانشــگاه شــمال:
 

 
  عنوان خبر:  از دفتر بســــيج دانشــــجويي ناحيه  آمل - مد علمي پژوهشي
تاریخ درج خبر: 1388/11/18

عنوان خبر: از دفتر بسيج دانشجويي شهرســتان آمل در خصوص تشكيل شوراي علــــمي پژوهشــــي  
تاریخ درج خبر: 1388/10/28

عنوان خبر:  فراخوان مقاله چهارمين كنگره استاني عاشورا پژوهش اداره كل اوقاف امـور خـيريه استـان مـازندران
تاریخ درج خبر: 1388/10/22

عنوان خبر: انتصاب جناب آقاي دكتر داود قاسمي به سمت معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه شمال  
تاریخ درج خبر: 1388/10/21

عنوان خبر: آخرين اخبار و رويدادهاي مربوط به  مراســم ويژه هــفته پـــــژوهش در دانشگاه شمال ، سال 1388  
تاریخ درج خبر: 1388/9/28

عنوان خبر:   اولين نشست هم انديشي پژوهشي دانشگاه شمال در تاريخ  9/9/1388
تاریخ درج خبر: 1388/9/17

عنوان خبر:  دعوت جهت برگزاري نمايشگاه كتاب در هفته پژوهش در دانشگاه شمال   
تاریخ درج خبر: 1388/9/16


[اولين صفحه] [صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [صفحه بعدي] [آخرين صفحه]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      صفحه اصلي
 

  دانشگاه شمال
      معرفي معاونت
 

  معرفي مدیریت
      قوانين وآيين نامه ها
      فرم هاي پژوهشي
      نشــريات علمـي
 

  كنفرانسهاي علمي
 

  كارگاه هاي تخصصي
      هـفته پژوهش
 

 
   

 

 

 

     
   

   

مرکز امور نخبگان و
 همکاری های علمی