آرشيو اخبار واطلاعيه هاي حوزه پژوهشي و فناوري دانشــگاه شــمال:
 

 
  عنوان خبر:  اولين كارگاه  تخصصي طراحــي و توليــد بازي هاي رايانه اي در استــــــان مازندران
تاریخ درج خبر: 1389/2/12

عنوان خبر:  فراخوان بيســــت و چـــــهارمين جشــــنواره بيــــــن المللـــــي خوارزمــــــي
تاریخ درج خبر: 1389/2/12

عنوان خبر:  قابل توجه كليه دانشجويان محترم :: اولين كنفرانس بين المللي كارآفريني
تاریخ درج خبر: 1389/2/12

عنوان خبر: پنجـــــمين جشنـــــــــواره نهــــــج البـــــــلاغه دانشــــــگاهيان سراسر كشـــــــور
تاریخ درج خبر: 1389/2/12

عنوان خبر: فراخــــــــــوان دوازدهــــــــمين جشنـــــــــواره جـــــــــوان خـــــــــــوارزمي
تاریخ درج خبر: 1389/1/26

عنوان خبر: همايش عدالت كيفري اطفال و نوجوانان ، ششم اسفند ماه 1388 در سالن همايش هاي دانشگاه شمال  
تاریخ درج خبر: 1388/12/3

عنوان خبر: سمــــينار علمي تخصصي شبکه، روز  دوشنبه 10/12/1388 در دانشگاه شمال برگزار خواهد شد
تاریخ درج خبر: 1388/12/3


[اولين صفحه] [صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [صفحه بعدي] [آخرين صفحه]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      صفحه اصلي
 

  دانشگاه شمال
      معرفي معاونت
 

  معرفي مدیریت
      قوانين وآيين نامه ها
      فرم هاي پژوهشي
      نشــريات علمـي
 

  كنفرانسهاي علمي
 

  كارگاه هاي تخصصي
      هـفته پژوهش
 

 
   

 

 

 

     
   

   

مرکز امور نخبگان و
 همکاری های علمی