آرشيو اخبار واطلاعيه هاي حوزه پژوهشي و فناوري دانشــگاه شــمال:
 

 
  عنوان خبر: جـدول زمانـبندي ويــــژه بـــرنامه هاي هفته پژوهش و فناوري دانشگاه شمال 22 الي 28 آذرماه 1390
تاریخ درج خبر: 1390/09/21

عنوان خبر: قابل توجه دانشجويان جديدالورود جهت استفاده از كتابخانه ديجيتال دانشگاه شمال
تاریخ درج خبر: 1390/06/22

عنوان خبر:  آگهي مناقصه عمومي خريد تجهيزات الكــتريكي دانشگاه شمال
تاریخ درج خبر: 1390/04/13

عنوان خبر: آگهي مناقصه عمومي خريد تجهيزات شبكه دانشگاه شمال
تاریخ درج خبر: 1390/04/13

عنوان خبر:  اسامي افرادي كه از تاريخ بازگشت كتاب آنها بيش از 30 روز گذشته است
تاریخ درج خبر: 1390/03/31

عنوان خبر: سمينار دنیای سیاه، عصای سفید‏، 22 ارديبهشت 1390، دانشگاه شمال، گروه پژوهشي مهندسي معلوليت
تاریخ درج خبر: 1390/02/21

عنوان خبر: برپايي نمايشگاه كتاب و نرم افزار با افتتاح غرفه اي بنام دانشگاه در همايش رويكرهاي نوين حسابداري دولتي
تاریخ درج خبر: 1390/02/01


[اولين صفحه] [صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [صفحه بعدي] [آخرين صفحه]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      صفحه اصلي
 

  دانشگاه شمال
      معرفي معاونت
 

  معرفي مدیریت
      قوانين وآيين نامه ها
      فرم هاي پژوهشي
      نشــريات علمـي
 

  كنفرانسهاي علمي
 

  كارگاه هاي تخصصي
      هـفته پژوهش
 

 
   

 

 

 

     
   

   

مرکز امور نخبگان و
 همکاری های علمی