قابل توجه کلیه دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی
جهت انتخاب پژوهشگر نمونه دانشجو سال 1395 دانشگاه شمال

 

 

باستحضار کليه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي​(کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري) مي رساند، با توجه به در پيش بودن هفته پژوهش و فناوري سال 1395 دانشگاه شمال و انتخاب پژوهشگر نمونه دانشجو، تمامي مدارک پژوهشي شامل مقالات، مجلات، مقالات همايشي، کتب، طرح و ... بر اساس فايل پيوست تکميل نموده و تا تاريخ سيزدهم آذر ماه به آدرس ايميل shomalresearch@gmail.com ارسال نماييد. ضمنا تمامي مدارک بايد ضميمه گردد.

-         تمام فعاليت هاي پژوهشي بايد در دوران دانشجوي فعلي باشد.

-         به فعاليت منتهي به آذر 1395 امتياز داده مي شود.

-         از دانشجويان پژوهشگر نمونه در مراسم اختتاميه هفته پژوهش تقدير ويژه اي به عمل خواهد آمد.

 

 

حوزه پژوهشي وفناوري
 تاریخ درج خبر:  1395/08/19