فراخوان انتخاب اساتید برتر پژوهشگر و
 ویژه برنامه های هفته پژوهش و فناوری 1395 دانشگاه شمال

 


احتراما، با توجه به نزدیک بودن ایام هفته پژوهش و فناوري سال 1395 دانشگاه و برنامه های این معاونت، علاقمندان می توانند جهت هر یک از موارد ذیل با تکمیل فرم مربوطه و تائید گروه و دانشکده حداکثر تا تاريخ 1395/09/06 نسبت به ارسال آن به حوزه پژوهشی و فناوری دانشگاه اقدام فرمایند.

  • اساتید پژوهشگر برتر هر گروه آموزشي با تکميل فرم 1 پيوست و تائيد شورای گروه آموزشی مربوط و دانشکده

  • آمادگی جهت برگزاري سخنرانی و کارگاه های آموزشی توسط اعضای هیات علمی و اساتید با تکميل فرم 2 پيوست

  • برنامه های انجمن های علمی در این هفته با تکمیل فرم 3 پیوست

 

 

حوزه پژوهشي وفناوري
 تاریخ درج خبر:  1395/08/19