حسيـــن رنجبر 

 

 

 

 

 

نام و نام‌خانوادگي: حسين رنجبر

شماره شناسنامه: 543      

متولد: 7/1/1352    


      سوابـــــق تحصيلي:

 • مقطع كارشناسي در رشته علوم قضايي- دانشگاه قم 

 • مقطع كارشناسي ارشد- حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران 

 • مقطع دكتري-حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

   

      افتــــــخارات:

 • دانشجوي ممـــــتاز دانشگاه قم

 •  نفر دوم آزمون سراسري كارشناسي ارشد سال 75-1374

 • فارغ التحصيل اول مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران در سال 1377

 • تقدير شده به عنوان دانشجوي ممتاز توسط سازمان دانشجويان كشور

 • استاد نمونه دانشگاه شمال در سال 1386
   


       زمينه هاي تخصــصي:

حقوق جزای عمومی
 

        سوابـــــق تدريــــس:

 • دانشگاه‌ شمال- آمل

 • دانشگاه پيام نور آمل

 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی

 • دانشگاه آزاد اسلامي بابل

 • موسسه اموزش عالي محدث نور

 • موسسه شكوه مازندران

 • موسسه دادگستر

 • موسسه حقوقی فرجام آمل


        دروس مورد تدريس:

مقطع دکتری:

 • حقوق کیفری عمومی

 

مقطع کارشناسی ارشد:

 • حقوق جزای عمومی

 • قواعد فقه

 • سمینار
   

مقطع کارشناسی :

 • حقوق جزای عمومی 1 و 2

 • مقدمه علم حقوق

 • حقوق جزاي اختصاصي 2

 • آيين دادرسي كيفري 1 و 2

 • جرمشناسی


        سمت اجرايي:

 • مدير گروه حقوق دانشگاه شمال به مدت 5 سال

 • مدير حقوقي و دفتر امور قراردادهاي دانشگاه‌ شمال

 • معاون دانشجويي دانشگاه شمال

 • رييس كميته انضباطي بدوي دانشگاه شمال

 • دبير كميسيون موارد خاص دانشگاه شمال

 • رييس شوراي نظارت بر مطبوعات دانشگاه شمال

 • معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه شمال

 • مدير مسئول ماهنامه آموزش دانشگاه شمال
   

         کتاب ها:

 • رنجبر، حسین، 1395، جستارهای در حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات مجد  

 • رنجبر، حسین، 1393، مسئولیت کیفری نیابتی، تهران، انشارات شهر دانش

 • رنجبر، حسین، 1393، مروری بر حقوق جزای عمومی، آمل، انتشارات دانشگاه شمال (چاپ دوم)         مقالات علمي:

 • رنجبر،حسین و همکاران (1395 " بررسی تطبیقی نهاد آزادی مشروط در قوانین پیشین و قانون مجازات اسلامی"، همایش بین المللی علوم اسلامی دانشگاه گیلان

 • رنجبر،حسین(1394)، " عنصرهای ترک فعل در قتل عمدی"، کنفرانس بین المللی رفتار و علوم اجتماعی، استانبول، ترکیه

 • رنجبر،حسین(1394)، " تبلور قانون در بزهکاران دارای اختلال شخصیتی از منظر سیاست های جنایی در ایران "، اولین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی، تهران

 • رنجبر،حسین و همکارن (1393)، "مسئولیت کیفری نیابتی"، همایش ملی رویکردهای کاربردی پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، تهران

 • رنجبر،حسین(1392)،"نظارت و سلامت اداری"، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و اقتصادی

 • رنجبر،حسین،"مباني مسئوليت كيفري نيابتي در حقوق ايران و انگلستان"، مجله علمي و پژوهشي تحقيقات حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 • رنجبر،حسین،"ضرورت يا عدم ضرورت قانون اصلاح چك"، مجله عدليه دانشگاه شمال

 • رنجبر،حسین،"تاثير اشتباه بر مسوليت كيفري"، مجله حقوقي داور دانشگاه شهيد بهشتي

 • رنجبر،حسین، اصول و شرايط تفسير قوانين كيفري، مجله حقوقي داور دانشگاه شهيد بهشتي

 • رنجبر، حسین، فرج پور، محمد صادق (1396) "قرارداد نظارت در قانون آیین دادرسی کیفری" فصلنامه مطالعات حقوق، شماره دهم صفحه 211 الی 226

 • رنجبر ، حسین (1396) ، " ادامه مشروعیت اعمال مجرمانه حین عملیات ورزشی و شرایط تحقق آن" . کنفرانس علوم ورزشی یافته های کاربردی، دانشگاه شمال

 • رنجبر، حسین (1396) ، " بررسی قاعده توبه در جرایم حدی خصوصی و تعزیرات" کنگره بین المللی علوم اسلامی و انسانی، تهران

 • رنجبر، حسین (1396)، "چالش های مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق کیفری ایران" همایش ملی تحولات مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران، چالش ها و راه کارها، موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس

 •  

 • Ranjbar,hossein (2017) " Principals Governing Criminalization" Journal of Survey of Malaysian Law ISSN : 0217-3239

 • Ranjbar, H(2016), "Pathology of condition and social capital in government agencies and present strategies to improve", 4th international conference on management, Economics, marketing and accounting, Kuala Lumpur, Malysia.

 • Ranjbar, H(2016), "Vicarious Criminal for Nosocomial Infections", International  Journal of humanities an cultural studies, ISSN: 2356-5926

 • Ranjbar, H(2015), " Ethical Approach to Reduce Crime of Corporate",  International Conference on Business, Economic and Social Science Kuala Lampur-Malaysia

 • Ranjbar, Hossein & ... (2015), "Vicarious Criminal Liability", MULTITEMAS, ISSN: 1414-512x

 • Ranjbar, Hossein (2015),  UN Convention (Merida, 2003) to combat corruption, The International  Conference Management, Economics and Financial Systems, Dubai
   


          سخنرانی ها:

 • رنجبر،حسین(1394)، سخنرانی با عنوان " آثار تمییز جرم تعزیری از مجازات تعزیری در حقوق کیفری ایران"، هفته پژوهش، دانشگاه شمال 

 • رنجبر،حسین(1394)، سخنرانی با عنوان " وجوه تمیایز قرارهای تامین کیفری از قرار نظارت قضایی "، هفته پژوهش، دانشگاه پیام نور آمل

 • رنجبر،حسین(1394)، سخنرانی با عنوان " نوآوری های جدید قانون آیین دادرسی کیفری "، هفته پژوهش ، دانشگاه پیام نور آمل

 • رنجبر،حسین(1394)، سخنرانی با عنوان " طبقه بندی کیفر و آثار آن در حقوق کیفری ایران "، هفته پژوهش ، دانشگاه شمال آمل

 • رنجبر،حسین(1393)، سخنرانی با عنوان " تاثیر نظام های حقوق کیفری بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی"، دانشگاه شمال آمل

 • رنجبر،حسین(1393)، سخنرانی با عنوان " تحلیل حقوقی و کیفری جرم شناسی فیلم 'من مادر هستم' "، دانشگاه شمال آمل

 • مسوليت كيفري مطلق در همايش دانشگاه‌هاي پيام نور در سال 1391

 • تاثير اشتباه بر مسئوليت كيفري در هفته پژوهش دانشگاه شمال در سال 1391

 • مسوليت كيفري نيابتي در هفته پژوهش دانشگاه شمال در سال 1390

 • نقش دادسرا در پيشگيري از بزه ديدگي ثانوي در همايش يكصد سال قانونگذاري در فرايند قانون آيين دادرس كيفري در سال 1389

 • مسوليت كيفري اطفال در حقوق كيفري ايران در همايش ملي دانشگاه شمال در سال 1388
   


          سمت‌ هاي غير دانشگاهي:

 • عضو كانون وكلاي دادگستري مازندران

 • نايب رييس انجمن جرم‌شناسي مازندران

 • عضو انجمن بين المللي حقوق جزا

 • مشاور حقوقي شهرداري تهران

 

 

 

 
 

© Shomal University