حامد رجبي 

 

   

نام و نام خانوادگی : حامد رجبي         

متولد: 1360

محل تولد:  آمل

پست الکترونيک: h.rajabi@shomal.ac.ir
 

   مشخصات تحصيلي :

رشته تحصيلي دوره ليسانس : مهندسي كامپيوتر - نرم افزار   

 محل تحصيل : دانشگاه شهيد باهنر كرمان

رشته تحصيلي دوره فوق ليسانس :      مهندسي كامپيوتر - نرم افزار     

 محل تحصيل : دانشگاه اصفهان    

عنوان پايان نامه :  بهبودي در يكي از روشهاي چند پخشي در شبكه هاي مبتني بر IP  متحرك

   سوابق آموزشي :

  • مدرس  دانشگاه شمال از سال 83 تاكنون

  • مدرس  دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت ا.. آملي از سال 83 تاكنون

   سوابق كاري و اجرايي :

  • مدير مركز كامپيوتر دانشگاه شمال از ديماه 83 تا اسفند 84

  • مدير فناوري اطلاعات و آموزشهاي مجازي دانشگاه شمال از فروردين 85 تا كنون

  • نظارت بر قراداد  تهيه و توليد نرم افزار  كتابخانه مركزي دانشگاه شمال

  • نظارت بر اجراي قرداد تهيه و توليد نرم افزار دبير خانه دانشگاه شمال

  • نظارت بر اجراي شبكه فيبر نوري و شبكه ساختمان فناوري اطلاعات دانشگاه شمال

  • عضو شوراي پژوهشي دانشگاه شمال

 

 

 

 

 

© 2011 Shomal University.