محسن پیردشتی

 
ن
ام و نام‌خانوادگي: محسن پیردشتی
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری مهندسي شیمی
محل تحصیل: دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
پست الکترونيک:
pirdashti AT shomal.ac.ir
مشاهده سوابق تحصيلي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي

 

 

 


 

 

 

 

 

© Shomal University.