مرکز آزمون های بین المللی دانشگاه شمال

خرید آنلاین مطمئن

آدرس: مازندران، آمل،کیلومتر 5 جاده هراز، دو راهی امامزاده عبدالله، دانشگاه شمال/کد پستی: 84596-46161  
      
 تلفن:  01144203747     وب سایت: http://ctas.shomal.ac.ir          ایمیل: intl@shomal.ac.ir