یوسف نورائی

 

 

http://www.shomal.ac.ir/gholami/MM_Gholami.jpg

 

نام : یوسف
نام خانوادگي : نورائی
تاريخ تولد : 06/ 06 / 1350
محل تولد : ايران - آمل
 


- 
پیشینه تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته

گرایش

محل تحصیل

شهر

تاریخ پایان تحصیلات

معدل

دیپلم

علوم تجربی

 

دبیرستان لسانی(آملی)

آمل

1368/7/1

15.58

کارشناسی

حقوق

 

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

مشهد

1379/11/13

18.95

کارشناسی ارشد

حقوق

جزا و جرم شناسی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

مشهد

1384/10/9

18.88

دکتری

حقوق

کیفری و جرم شناسی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

مشهد

 1393/2/5

18.70

 

-  پیشینه پژوهشی:

نوع پژوهش

عنوان پژوهش

سال ارائه

محل ارائه

مقاله

بررسي جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ايران

1385

مشهد مقدس. فصلنامه گفتمان حقوقی. سال سوم، شماره 10-11

مقاله

بررسي فقهي حيله هاي فرار از ربا

تابستان 1388

مشهد مقدس. فصلنامه سفير ، سال سوم، شماره 10

کتاب

جُرم ربا از منظر فقه و حقوق

1390

مشهد. انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی

کتاب

واژه نامه تفصیلی فقه جزا

 

تالیف گروهی 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی فقهی حقوقی حکم جنایات متعدد ناشی از یک  ضربه

بهار 1393

دانشگاه فردوسی، مجله مطالعات اسلامی، فقه و اصول، سال 46، شماره 96

مقاله علمی پژوهشی

بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تاکید بر مادّة 136 قانون مجازات اسلامی

 

دانشگاه آزاد بابل. فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله علمی پژوهشی بین المللی/ ISI

Vicarious liability for the nosocomial infections

April
2016

International Journal Of Humanities and Cultural Studies Issn 2356-5926

مقاله علمی پژوهشی بین المللی ایتالیا/ISI

Sentence Enforcement Postponement of and Penalty Suspension in Legal Entities

October 2016

Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy

مقاله علمی تخصصی

بررسی انتقادی کاربرد اصول لفظی در قوانین مدنی و کیفری

پاییز 95 ص90 تا 97

مجله پژوهش در فقه و حقوق
www.joce.ir/issn:2463-3675

مقاله علمی تخصصی تجری و جرم محال از منظر فقه و حقوق جزا

پاییز 95 ص82 تا 89

مجله پژوهش در فقه و حقوق
www.joce.ir/issn:2463-3675

مقاله علمی تخصصی

بررسی فقهی حقوقی قاعده اعانت بر اثم و معاونت در جرایم

پاییز 95 ص 79 تا 81

مجله پژوهش در فقه و حقوق
www.joce.ir/issn:2463-3675

مقاله علمی تخصصی بررسی تطبیقی رجوع در هبه در فقه و حقوق مدنی و کیفری ایران

پاییز 95 ص 66 تا 78

مجله پژوهش در فقه و حقوق
www.joce.ir/issn:2463-3675

 


 

-  پیشینه اجرایی:
 

عنوان فعالیت

محل خدمت

سمت

نوع همکاری

از تاریخ

تا تاریخ

مدیریت آموزشی و پذیرشی حوزه علمیه

حوزه علمیه امیر المومنین علی ع آمل

مدیر داخلی

ساماندهی امور آموزشی و پذیرش حوزه علمیه

1373/7/1  1374/7/1

مدیر گروه حقوق

دانشگاه المصطفی ص مشهد

مدیر گروه

     

 
-  پیشینه عناوین : 

عنوان اصلی

عنوان فرعی

مقام/رتبه

برگزار شده از سوی

سال کسب

نخستین جشنواره دوسالانه نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور

رشته حفظ نهج البلاغه

رتبه دوم کشوری

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

1379

دانشجوی ممتاز در چهار سال پیاپی

مقطع کارشناسی حقوق

رتبه نخست

دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

1376 تا 1379

همایش تجلیل از اساتید نمونه و پژوهشگران برتر

در رشته پژوهش و مقالات برتر

نخست

استان داری خراسان رضوی

1387

فارغ التحصیل برتر

دوره های کارشناسی سراسر کشور

رتبه اول با معدل 18.95

وزارت علوم و دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

1379

آزمون ورودی کارشناسی ارشد حقوق جزا

 

رتبه اول آزمون ورودی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

1380

دانشجوی ممتاز

مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا

رتبه نخست

دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

1381

فارغ التحصیل برتر

مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا

رتبه اول با معدل 18.88

وزارت علوم و دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

1384

دفاع از پایان نامه دکتری

مقطع دکتری حقوق کیفری

رتبه اول با نمره 19.25

وزارت علوم و دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

1393

فارغ التحصیل برتر

مقطع دکتری حقوق کیفری

رتبه اول با معدل کل  18.70

وزارت علوم و دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

1393

 

- پیشینه راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها :

موضوع پایان نامه

رشته تحصیلی

نام دانشجو

نقش استاد

بررسی فقهی حقوقی اصل تساوی اصحاب دعوا در آیین دادرسی کیفری با نگاه به اسناد بین المللی

فقه و حقوق جزا

مریم باباخانی

استاد راهنما

ماهیت ربا و سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرم ربا

فقه و حقوق جزا

علی ملکی

استاد راهنما

مقایسه ید امانی با ید ضمانی

حقوق خصوصی

محمد رسول عابدی

استاد راهنما

بررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت مستقل از دیه

حقوق خصوصی

مرتضی عیسی زاده

استاد داور

بررسی مقایسه ای مسئولیت مدنی دولت و کارفرما در قبال اعما کارکنان

حقوق خصوصی

حسین قادری

استاد داور

بررسی مقایسه ای عقد اجاره اشخاص و قرارداد کار در حقوق ایران

حقوق خصوصی

نسرین عبد اللهی

استاد مشاور

کاربرد مفاهیم اصولی در تفسیر قوانین موضوعه با تاکید بر قانون مدنی

حقوق خصوصی

صدیقه عزیزیان

استاد راهنما

کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قوانین ایران با تاکید بر قانون مدنی

حقوق خصوصی

سیده فاطمه مقدس نیاک

استاد راهنما

قرار بازداشت موقت و نظارت قضائی در  پرتو قانون آ.د.ک 92

حقوق جزا

سمانه فاطمی

استاد راهنما

دیوان کیفری بین المللی و حقوق متهم در مراحل محاکمه و تجدید نظر

حقوق جزا

نسرین رنجبر

استاد راهنما

بررسی علل، انگیزه و پیامدهای اسیدپاشی

حقوق جزا

آزاده کردی حاجی

استاد راهنما

حدود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای ایران و چین

حقوق جزا

سکینه اسمعیلی

استاد راهنما

بررسی جرم شناختی ارتشاء در شهرداری های استان مازندران

حقوق جزا

سید اسماعیل میر عمادی

استاد راهنما

شرایط اجرای قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 92

حقوق جزا

فاطمه لر

استاد راهنما

ساست جنایی ایران در قلمرو کلاهبرداری رایانه ای و پیشگیری از آن

حقوق جزا

فاطمه یادگاری

استاد راهنما

کودک آزاری و راههای مقابله با آن

حقوق جزا

الهه رسولی

استاد راهنما

وضعیت حقوقی توافق زوجین در مورد حضانت فرزندان

حقوق خصوصی

بیژن برجسته

استاد راهنما

بررسی حضانت کودکان توسط مادران درحقوق ایران

 حقوق خصوصی

سیده معصومه پژومان

استاد راهنما

قانون مدنی از نگاه فقه جعفری

فقه و اصول

حسین علی امینی

استاد راهنما 
-  پیشینه تدریس : 

محل تدريس

عنوان درس

مقطع تدريس

زمان

دانشگاه مازندران، بابلسر

فقه استدلالی3

کارشناسی  ارشد

نیمسال نخست1392

دانشگاه المصطفی ص مشهد

متون فقه

کارشناسی ارشد

نیمسال نخست  1386

دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

متون فقه

کارشناسی ارشد

نیمسال نخست1386

دانشگاه شمال

متون فقه

کارشناسی ارشد

نیمسال نخست1391

حوزه های علمیه آمل و مشهد

صرف و نحو و فقه و اصول

کارشناسی

 از سال 1372

دانشگاه المصطفی ص مشهد

سه دوره  اصول فقه یک و دو

کارشناسی

ورودی های 86 تا 89

دانشگاه المصطفی ص مشهد

سه دوره  متون فقه یک تا چهار

کارشناسی

ورودی های 86 تا 89

دانشگاه المصطفی ص مشهد

سه دوره مقدمه علم حقوق

کارشناسی

ورودی های 86 تا 89

دانشگاه المصطفی ص مشهد

حقوق جزای عمومی 1

کارشناسی

ورودی  86

دانشگاه المصطفی ص مشهد

دو دوره حقوق جزای عمومی 2

کارشناسی

ورودی های 86 و 88

دانشگاه المصطفی ص مشهد

دو دوره حقوق جزای اختصاصی1

کارشناسی

ورودی های 86 و 88

دانشگاه المصطفی ص مشهد

دو دوره حقوق جزای اختصاصی 2

کارشناسی

ورودی های 86 و 88

دانشگاه شمال

چندین دوره متون فقه یک تا چهار

کارشناسی

از سال 89 تاکنون

دانشگاه شمال

چندین دوره قواعد فقه یک و دو

کارشناسی

از سال 89 تاکنون

دانشگاه شمال

چندین دوره اصول فقه یک و دو

کارشناسی

از سال 89 تاکنون

دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

سه دوره متون فقه و اصول فقه

کارشناسی

ورودی های 85 تا 87

دانشگاه مازندران، بابلسر

متون فقه4

کارشناسی حقوق

نیمسال نخست1391

دانشگاه مازندران، بابلسر

اصول 1 (کفایه الاصول)

دکتری فقه و مبانی حقوق

نیمسال نخست1394

دانشگاه آزاد  اسلامی آمل

متون فقه جزایی

دکتری حقوق کیفری

نیمسال نخست  1395

دانشگاه شمال

فقه 1 و 2 و 3

ارشد فقه و حقوق جزا

از سال 92 تا به حال

دانشگاه شمال

اصول 1 و 2 و 3

ارشد فقه و حقوق جزا

از سال 92 تا به حال

دانشگاه شمال

متون فقه

ارشد حقوق خصوصی

از سال 92 تا به حال

دانشگاه شمال

اصول فقه

ارشد حقوق خصوصی

از سال 92 تا به حال

دانشگاه آزاد  اسلامی آمل

متون فقه جزایی

ارشد حقوق جزا

نیمسال نخست  1395

دانشگاه آزاد  اسلامی آمل

متون فقه جزایی

ارشد حقوق جزا

نیمسال نخست  1395


 
-  پیشینه همایش ها : 

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

عنوان مقاله پذیرفته شده

سطح برگزاری

نام همایش یا کنفرانس

ایران

22 مرداد  1394

بررسی علل، انگیزه ها و پیامدهای اسیدپاشی

ملی

رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی

ایران

30 تیر 1394

جرم انگاری اکراه در خودکشی

ملی

دومین همایش پژوهشهای نوین در علوم و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

20 اسفند 1394

سیاست جنایی در مبارزه با جرم ربا

ملی

پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی

ایران

22 مرداد  1394

بررسی قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری 1392

ملی

رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی

ایران

22 مرداد  1394

بررسی جرم جاسوسی رایانه ای نظامیان

ملی

رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی

دانشگاه قم

22 اردیبهشت 1395

بررسی قاعده فقهی استیمان با نگاهی به قانون مدنی

ملی

علوم اسلامی، حقوق و مدیریت

دانشگاه قم

22 اردیبهشت 1395

بررسی مبانی و ادله ارزشگذاری تاسیس مرور زمان کیفری

ملی

علوم اسلامی، حقوق و مدیریت

ایران

شهریور 95

بررسی انتقادی کاربرد اصول لفظی در قوانین مدنی و کیفری

ملی

فقه، حقوق و علوم انسانی

ایران

شهریور 95

تجری و جرم محال از منظر فقه و حقوق جزا

ملی

فقه، حقوق و علوم انسانی

ایران

شهریور 95

بررسی فقهی حقوقی قاعده اعانت بر اثم با معاونت در جرایم

ملی

فقه، حقوق و علوم انسانی

ایران

شهریور 95

بررسی رجوع در هبه در فقه و حقوق مدنی و کیفری

ملی

فقه، حقوق و علوم انسانی

دانشگاه سمنان

28/7/1395

تاثیر مزاج شناسی در پیشگیری از طلاق

ملی

الگوی خانواده اسلامی و پیشگیری از طلاق

ایران

شهریور 95

بررسی جرم سایبری پورنوگرافی با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 92

بین المللی

پژوهش در حقوق و علوم جزا

ایران

شهریور 95

اذن و گذشت مجنی علیه در جنایات عمدی

بین المللی

پژوهش در حقوق و علوم جزا

تهران

95

Legal Jurisprudence Study  in Rule of  no harm with  womans obedience

بین المللی

جامع حقوق ایران

تهران

95

Relationship between rule of  no harm and rule lack of  Hardship

بین المللی

جامع حقوق ایران

دانشگاه گیلان

1395

Legal and Judicial Study overview of the impact of science on penalties, with an emphasis on Islamic Penal Code Article 477

بین المللی

علوم انسانی اسلامی

دانشگاه گیلان

1395

A comparative study of the institution of parole in the earlier legislation and the penal code 92

بین المللی

علوم انسانی اسلامی

دبی

اول دسامبر 2015

Criminal responsibility in nosocomial infections

بین المللی

نخستین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

استانبول ترکیه

27 جولای 2015

Actus reus of omission in murder

بین المللی

پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی

شیراز

10 نوامبر 2016

The consent of the victim and distinguishing it from amnest

بین المللی

حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

شیراز

10 نوامبر 2016

Principles of fair trial and comparison with human rights issues

بین المللی

حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

شیراز

10 نوامبر 2016

A comparative study of 15 computer crimes law and Article 126 of the Penal Code

بین المللی

حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

شیراز

10 نوامبر 2016

Reflection in Article 310 of the Penal Code Act 92

بین المللی

حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

شیراز

10 نوامبر 2016

False claims or believed deserving of victim

بین المللی

حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

هند

اول می 2016

Human Rights And Environment in Islamic law

بین المللی

سمینار بین المللی اسلام و حقوق بشر

استانبول ترکیه

28 جولای 2016

Children nationality with Iranian mother

بین المللی

پژوهش در علوم و مهندسی

استانبول ترکیه

28 جولای 2016

A comparative study of civil liability in jurisprudence Iranian and French law

بین المللی

پژوهش در  علوم و مهندسی

 

 

 

 

 

© Shomal University.