برنامه دوره هاي ارتقاء پروانه نظام مهندسي دانشگاه شمال -
 بهمن 1394 
 

شرح ساعت

مدرس

 نام دوره روز تاریخ

 عمران- نظارت3به2

14-20

مهندس موتمنی

اصول وخدمات مهندسی

سه شنبه

94/11/13

  عمران- نظارت3به2

14-20

مهندس موتمنی

اصول وخدمات مهندسی

چهار شنبه

94/11/14

مکانیک3به2

14-20

دکتر سالاریان

بازرسی گاز

پنج شنبه

94/11/15

عمران- طراحی2به1  

14-20

دکتر اکبرزاده مقاوم سازی سازه فولادی وبتنی

مکانیک3به2

14-20

دکتر سالاریان

بازرسی گاز

شنبه

94/11/17

عمران- طراحی2به1  

14-20

دکتر اکبرزاده مقاوم سازی سازه فولادی وبتنی

مکانیک3به2

14-20

دکتر سالاریان

بازرسی گاز

یک شنبه

94/11/18

عمران- طراحی2به1  

14-20

دکتر اکبرزاده مقاوم سازی سازه فولادی وبتنی

عمران- طراحی2به1

14-20

مهندس مسیبی

سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه فولادی

شنبه

94/11/24

عمران- طراحی2به1

14-20

مهندس مسیبی

سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه فولادی

یک شنبه

94/11/25

عمران- طراحی2به1

14-20

مهندس مسیبی

سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه فولادی

دو شنبه

94/11/26

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین دوره های اجرا - قوانین دوره های ارتقاء پایه اینجا را کلیک کنید.

ضمنا محل برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشکده تربیت بدنی- طبقه همکف - مرکز آموزش های تخصصی می باشد.