برنامه دوره هاي ارتقاء پروانه نظام مهندسي دانشگاه شمال -
 آذر 1394 

 

شرح

ساعت

مدرس

 نام دوره

روز

تاریخ

اجرا 3به2

14-20

صادقی نوا

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح2 -روش های نوین قالب بندی

پنج شنبه

94/08/28

معماری 2به1

14-20

فرصت

معماری زمینه گرا در بافتها

شنبه

94/08/30

معماری 2به1

14-20

فرصت

معماری زمینه گرا در بافتها


یک شنبه

94/09/01

اجرا 3به2

14-20

صادقی نوا

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح2 -روش های نوین قالب بندی

اجرا 2به1

14-20

رعیتی

 مباحث ویژه

دو شنبه

94/09/02

اجرا 2به1

14-20

رعیتی

 مباحث ویژه

سه شنبه

94/09/03

 

 

 

 

چهار شنبه

94/09/04

اجرا 2به1

14-20

رعیتی

 مباحث ویژه

پنج شنبه

94/09/05

 

 

 

 

جمعه

94/09/06

ورود به اجرا-6ساعت

14-20

مسیبی

نکات اجرایی پی های سطحی

شنبه

94/09/07

 

 

 

 

یک شنبه

94/09/08

ورود به اجرا-6ساعت

14-20

مسیبی

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح1

دو شنبه

94/09/09

اجرا 3به2

14-20

سیاح نژاد

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان2

سه شنبه

94/09/10

 

 

 

تعطیل-اربعین حسینی

چهار شنبه

94/09/11

اجرا 3به2

14-20

سیاح نژاد

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان2


پنج شنبه

94/09/12

اجرا 2به1

14-20

نبی زاده

روش های تخریب و گودبرداری و پایداری سازه های پیشرفته گود ها

 

 

 

 

جمعه

94/09/13

ورود به اجرا-6ساعت

08-14

نبی زاده

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده واشنایی با مکانیک خاک
 وروشهای متداول گودبرداری ونحوه اجرای سازه های نگهبان


شنبه

94/09/14

اجرا 2به1

14-20

نبی زاده

روش های تخریب و گودبرداری و پایداری سازه های پیشرفته گود ها

ورود به اجرا 3ساعت-3ساعت

14-17 /
17-20

خناری نژاد/مسیبی

مسایل اولیه کارگاهی ونکات اجرایی/
مصالح ساختمانی واستاندارد های مربوطه

یک شنبه

94/09/15

اجرا 2به1

14-20

اعلائی

مقاوم سازی وروشهای ترمیم وتعمیر ساختمانهای فولادی(پیشرفته)

دو شنبه

94/09/16

اجرا 2به1

14-20

اعلائی

مقاوم سازی وروشهای ترمیم وتعمیر ساختمانهای فولادی(پیشرفته)

سه شنبه

94/09/17

 

 

 

 

چهار شنبه

94/09/18

 

 

 

تعطیل-رحلت حضرت رسول اکرم

پنج شنبه

94/09/19

 

 

 

 

جمعه

94/09/20

 

 

 

تعطیل-شهادت امام رضا

شنبه

94/09/21

ورود به اجرا-6ساعت

14-20

سیاح نژاد

نکات تاسیسات مکانیکی ساختمان1

یک شنبه

94/09/22

ورود به اجرا-6ساعت

14-20

زعفرانی

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان1

دو شنبه

94/09/23

ورود به اجرا-6ساعت

14-20

محمدپور

نکات اجرایی سازه های فولادی1


سه شنبه

94/09/24

اجرا 2به1

14-20

مریخی

نکات اجرایی ساختمان های مکانیکی 3

اجرا 2به1

14-20

 بهنام فر

 ضوابط و نحوه اجرای انواع سقف های پیشرفته

چهار شنبه

94/09/25

اجرا 2به1

14-20

 سالاریان

 نکات اجرایی ساختمان های مکانیکی 3

پنج شنبه

94/09/26

 

 

 

 

جمعه

94/09/27

ورود به اجرا-6ساعت

14-20

خدادی

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی،
دیوارچینی، سقف، نازک کاری و نماسازی


شنبه


94/09/28
 

اجرا 2به1

14-20

 بهنام فر

 ضوابط و نحوه اجرای انواع سقف های پیشرفته

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین دوره های اجرا اینجا را کلیک کنید.

 

ضمنا محل برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشکده تربیت بدنی- طبقه همکف - مرکز آموزش های تخصصی می باشد.