بسمه تعالی

 

قابل توجه كليه دانشجويان گرامي

 

 

انجمن علمي گروه حسابداري با همكاري مركز آموزشهاي كوتاه مدت دانشگاه در نظر دارد يكدوره كارگاه آموزش نحوه تكميل اظهار نامه مالياتي اشخاص حقوقي (شركتها) برگزار نمايد . با توجه به محدوديت مكان برگزاري كلاس فوق ،علاقمندان هر چه سريعتر جهت ثبت نام تا تاريخ 16/8/88 به انجمن حسابداري مراجعه فرمايند .

ضمناً به كليه شركت كنندگان گواهينامه شركت در كلاس از سوي مركز آموزشهاي كوتاه مدت دانشگاه اهداء مي گردد .

مدرس :  جناب آقاي سيف ا... يزدي

زمان برگزاري كلاس :  دوشنبه مورخ 18/8/88 ساعت 17- 15

مكان :  سالن همايش دانشگاه

 

 
 
 

   تاریخ درج خبر:13/8/1388