محمد نبی پور   

 

  

نام و نام خانوادگی: محمد نبی پور   

متولد: 1351

وضعیت تاهل: متاهل

آدرس: ایران، آمل،دانشگاه شمال، صندوق پستی

 

     تحصيلات:

 • دوره ابتدايي تا ديپلم ، 1379 - 1357، شهرستان آمل

 • دوره كارشناسي ، 1375ـ 1370، تهران - دانشگاه امام صادق(ع)

 • دوره كارشناسي ارشد ، 1378 - 1375، تهران- دانشگاه امام صادق(ع)

 • دوره دكتري ‏‏1387-1392 تهران دانشگاه شهيد بهشتي ‏

        عنوان پایان نامه كارشناسي ارشد:  تجديدنظر در آرائ كيفري در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373.

 • استاد راهنما: دكتر محمد آشوري -استاد دانشگاه تهران.

 • استاد مشاور: دكتر اميرسپه‌وند مستشار ديوان عالي كشور و استاد دانشگاه شهيد بهشتي.

 • استاد داور: دكتر حسين آقايي‌نيا - استاد دانشگاه تهران.

              عنوان پايان نامه دكتري: درجه بندي كردن عنصر رواني قتل

 • استاد راهنما: دكتر حسين مير محمد صادقي .

 • اساتيد مشاور: دكتر محمد علي اردبيلي و دكتر باقر شاملو .


 

     مقـالات:

 • اشتباه در قتل درفقه عامه وخاصه مجله علمي پژوهشي تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي .

 • مصونيت مطلق يا نسبي پدر يا جد پدر از كيفر مرگ در قتل فرزند مجله علمي پژوهشي فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تبريز .

 • شرليط مسئوليت كيفري در لايحه مجازات اسلامي مجله تعالي حقوق شماره 79

 • نقدي بر قانون احياء دادسرا مجله دادرسي شمارگان 51و 52 .  

 • هيئت منصفه در قوانين كيفري ايران مجله داور دانشگاه شهيد بهشتي .

 • بررسي جرم فريب در ازدواج (ماده 647 قانون مجازات اسلامي) نشريه علوم انساني داشگاه شمال.

 • بررسي جرم اضطرار در قتل مجله عدليه داشگاه شمال .

 • مسئوليت كيفري شخص خواب مجله داشجويي دانشگاه امام صادق.

 • سياست جنايي ايران در قبال مصونيت ومسئوليت كيفري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

 • جلوه هاي عدالت ترميمي در لايحه قانون مجازات اسلامي

            مقالات در حال چاپ در جراید خارجی:

 •  تحلیل و ارزیابی جرایم علیه اموال دولتی در قوانین ایران

 • ارزیابی  و تحلیل جرم شناسی تصرف غیر مجاز در شهر ایلام

 •  تدابیر پیشگیری از بزه تصرف غیر قانونی و جرایم مشابه در جامعه

                مقالات خارجی:

 • «Suicide and coercion», Journal ump social sciences and Technology Date 24 Joly 2015

 • Paradox reluctant to commit Suicide and criminalization of the criminal legislative policy of the Islamic republic in the first International conference on Research in Engineering science and Technology which was held on July 21th  in Istanbul Turkey.

 • «prevention of crime and Illegal possession of Similav crimes in the community» in The Annals the American Academy of Political and Social scince (ANN AM ACAD POLIT SS)

 • «Assessment and Analysis of criminology Unauthorized Possession of Ilam„in the Annals of the American Academy of Political and social Science(ANN Am ACAD POLIT SS)

 

     کتاب ها :

 • قانون مجازات اسلامی انطباقی

 • درجه بندی سازی عنصر روانی در قتل

 • ترجمه کتاب « القصاص و الدیات» اثر دکتر عبدالکریم زیدان


 

     سوابق آموزشي و شغلي :

 • هيئت علمي دانشگاه غير انتفاعي شمال.  

 • تدريس در دانشگاه هاي پيان نور و دانشگاه آزاد

 • وكالت پايه يك دادگستري.


                          

  سوابق اجرايي:  

 • مديريت فرهنگي دانشگاه براي مدت 2 سال.  

 • مديريت گروه حقوق براي مدت دو دوره .

 • سرپرست دانشكده علوم انساني براي مدت 5 سال .

 • عضو كميته انضباطي بدوي .

 • عضو كميته انضباطي تجديدنظر. 

 • عضو كميته ناظر به نشريات. 

 • عضو كميسيون موارد خاص.

 • عضو شوراي فرهنگي دانشگاه. 

 • عضو شوراي دانشجويي دانشگاه .

 

    سخنراني ها:  

 • کنکاشی در حقوق بزه دیده در مرحله دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برگزار شده در دانشگاه پیام نور واحد آمل.

 • تعزیرات منصوص شرعی و تعارض آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ارائه شده در دانشگاه شمال
   

   همایش ها:

 • همایش پژوهشهای نوین در علوم  وفناوری

 • مقاله جرم انگاری اکراه در خودکشی و رویکرد قانون مجازات اسلامی ایران- پذیرش و ارائه نمایه شده در  www.SID.ir

 


 Personal information 
  

Surname: Nabipour
First name: Mohammad
Date of birth:  1973
Nationality: Iranian
Marital status: Married


 Education 
  
1996 - 1999, M. H, In Penal Law From Iman sadegh  university. Iran.
1991 - 1996, B. A, In Law,From Iman sadegh  university.
1987 - 1991, High school, Culture & Literature,  Diploma, Amol, Iran.
1978 - 1983, Elementary school, Amol, Iran.


Papers & Presentation 
 
The review of Fraud In Marriage Crime, Article 647 of Iran Islamic Criminal Act, 1996.
The reviewing of necessity in murder (Exigency on the murder).
The critic on public prosecutor
's office (criminal procedure)


The Subject of Thesis 

The Revision on ACT of Establishment The general and Revolution Courts. 1994.
Supervisor:  Dr. Mohammad Ashoory
Advisor: Dr. Amir sepahvand


 Position
   
The Head of Department of law & Lecturer In law, Shomal Institute of Higher
Education,Amol, Mazandaran, Iran.
Attorney at law
Amol, Shomal Institute of Higher Education,


 Professional Experience  
   
Part tome instructor in law 1999- 000
  Shomal Institute of Higher Education,   law group Director, 2003 - 2005.


 Professional  

Persian: Mother tongue.
English:(Reading:Good,Writing:Good,Speaking:Good).
French:(Reading:Good,Writing:Good,Speaking:Moderate).           
Arabic:(Reading:Good,Writing:Good,Speaking:Good).


 Interest  

The wife willful Murder, The Rape, Reiteration,The legitim defence.


 Major Courses     

Civil law, Commercial law, Criminal law General.
Criminal law special, International law, lab our law, Administrative law, constitutional law, Financial law, Criminal procedure, civil Procedure, Comparative law.


 M. A  Major Courses   

Criminal law General, Criminal law special,
Criminal procedure, International criminal law, Islamic criminal law. 

 

 

 

 

 

© 2013 Shomal University.