سيد حسن حسيني مقدم

 

  

نام ونام ونام خانوادگي : سيد حسن حسيني مقدم

تاريخ تولد : 1350

محل تولد : آمل

مدرك تحصيلي: دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه مازندران

سمت : مشاور رئیس و معاون اداري - مالي دانشگاه شمال


 سوابق تحصيلي :   

 • دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه مازندران 1395

 • كارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي 1377

 • كارشناسي حقوق از دانشگاه تهران در سال 1373

 

 سوابق آموزشي : 

 • عضو هيات علمي گروه حقوق از سال 1386 

 • تدريس در دانشگاه مازندران از سال 1390 تاکنون ( دروس تجارت و مدنی )

 • تدريس در دانشگاه پيام نور و آزاد اسلامی ( دروس تجارت و مدنی )

   

 سوابق اجرايي :  

 • مدير دانشجويي دانشگاه شمال از آبان ماه 1386 تا خرداد ماه 1388

 • مدير دفتر حقوقي دانشگاه شمال از بهمن 1388 تا بهمن 1391

 • معاون دانشجويي دانشگاه شمال از خرداد 1388 تا بهمن 1388

 • معاون اداري - مالي از بهمن 1388 تا بهمن 1391

 • معاون اداري - مالي از اردیبهشت تا مهر 1393

 • عضو کمیته انضباطی دانشجویان

 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه شمال

 • عضو شورای آموزشی دانشگاه شمال

 • مدیر گروه حقوق از اسفند 1394 تا مرداد 1395

 • مشاور رئیس دانشگاه و معاون اداری و مالی از مرداد 1395 تاکنون

 • وكيل پايه يك دادگستري از سال 1379

 • مشاور حقوقي شركت عمران شهرهاي جديد وزارت مسكن و شهرسازي

 • مشاور حقوقي بانك صنعت و معدن كشور

 • مشاور حقوقي سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران

 • مشاور حقوقي سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران

 • مشاور حقوقي موسسه مالي ، اعتباري شهر

 

 سوابق پژوهشي :  

 • ارائه چكيده مقاله با عنوان "بررسي جايگاه آموزش بيماران از منظر تعهدات پزشك يا حقوق بيماران"
  (سومين كنگره بين المللي حقوق پزشكي - اسفند 1389)
   

 • ارائه چكيده مقاله با عنوان "حاكميت قواعد آمره حقوق بيماران در برابر قراردادهاي خصوصي بين پزشك و بيمار"
  (سومين كنگره بين المللي حقوق پزشكي - اسفند 1389)
   

 • ارائه مقاله ضرورت جبران خسارت معنوي ناشي از نقض مالكيت
   (دومين همايش مالكيت ادبي و هنري - ارديبهشت 1391)
   

 • مقاله علمی و پژوهشی تحت عنوان "زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان 1389"، مجله حقوق خصوصی
   پردیس قم دانشگاه تهران، شماره 2، زمستان 91، مشترک با آقای دکتر سام محمدی، دانشیار دانشگاه مازندران
   

 • مقاله علمی - پژوهشی، تحت عنوان " قلمرو مسئولیت مدنی داوران "، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1394،66
  مشترکا با آقای دکتر همایون مافی، دانشیار دانشگاه مازندران
   

 • اخذ پذیرش مقاله علمی - پژوهشی، تحت عنوان "دادگاه صالح در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا"، مجله حقوقی تطبیقی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، مورخ 1393/10/6، شماره 751270263
  مشترکا با آقای دکتر همایون مافی، دانشیار دانشگاه مازندران
   

 • اخذ پذیرش مقاله علمی - پژوهشی، تحت عنوان "بررسی مبانی و مفهوم اثر حقوقی در حقوق ایران "، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1395، مشترک با آقای دکتر سام محمدی، دانشیار دانشگاه مازندران

 

 

 

 

 

© Shomal University.