آرشيو اخبار واطلاعيه هاي معاونت اداري و مــالي:

عنوان خبر: آن دسته از دانشجويان محترمي كه تاكنون نسبت به تسويه حساب شهريه نيمسال ...       
تاریخ درج خبر: 1389/2/4

عنوان خبر: اطلاعيه ويژه معاونت اداري و مالي ::  قابل توجه دانشجويان گرامي و مراجعين محترم
تاریخ درج خبر: 1389/1/22

عنوان خبر:  انتصاب جناب آقاي سيد حسن حسيني مقدم به سمت معاون اداري - مالي دانشگاه شمال
تاریخ درج خبر: 1388/12/2

عنوان خبر: اطلاعيه جـــديد مــــالي : قابل توجه دانشــــجویان محــــترم
تاریخ درج خبر: 1388/11/27

عنوان خبر: اطلاعيـــه در خصوص مراحل  پرداخت الكتـرونيكي شهـريه در نيمسال دوم تحصيلي 1388
تاریخ درج خبر: 1388/11/4

عنوان خبر:  اطلاعيـــه امور مالي در خصوص ثبت نام  نيمسال دوم تحصيلي 1388
تاریخ درج خبر: 1388/11/4

عنوان خبر: خبر مهم در خصوص پرداخت شهــــــريه ايـــــنترنتي در نيمسال 89 - 88
تاریخ درج خبر: 1388/9/18

عنوان خبر: انجمن علمي گروه حسابداري با همكاري مركز آموزش كوتاه مدت دانشگاه شمال
تاریخ درج خبر: 1388/8/13

عنوان خبر: اطلاعيه معاونت دانشجويي ويژه آموزش بيماري آنفلوانزاي خوكي
تاریخ درج خبر: 1388/8/4

عنوان خبر: ماهنامه اداری - مالی / شماره يازدهم / شهريور ماه 1388
تاریخ درج خبر: 1388/7/12


[اولين صفحه] [صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [صفحه بعدي] [آخرين صفحه]
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
      صفحه اصـلي
      دانشگاه شمال
         آرشيــو اخــبار
         خبرنامه اداري و مالي
         تماس با ما