آرشيو اخبار واطلاعيه هاي معاونت اداري و مــالي:

عنوان خبر:  قابل توجه دانشجويان محترم :: اطلاعيه مهم معاونت اداري و مالي جهت ثبت ‌نام ترم 892
تاریخ درج خبر: 1389/10/6

عنوان خبر: قابل توجه اعضای محترم هيات علمي، كاركنان و دانشجويان محترم :: راه اندازي آژانس پستي در دانشگاه
تاریخ درج خبر: 1389/9/27

عنوان خبر:  قابل توجه دانشجوياني كه پرداخت شهريه آنان به طور الكترونيكي از طريق سامانه بانك صادرات... 
تاریخ درج خبر: 1389/8/13

عنوان خبر:  اطلاعيه معاونت اداري و مالي جهت ثبت نام ترم  اول سال تحصیلی 190-1389
تاریخ درج خبر: 1389/6/7

عنوان خبر: اطلاعيـــه در خصوص مراحل  پرداخت الكتـرونيكي شهـريه در نيمسال اول تحصيلي 1389 
تاریخ درج خبر: 1389/6/3

عنوان خبر: مشخــصات امكــانات رفاهــي ارائه شده دانشــگاه محقق اردبيلي در تابستان سال 1389
تاریخ درج خبر: 1389/4/13

عنوان خبر:  با توجه به این که از نيمسال جاري پرداخت شهريه و مانده بدهي منحصرا از طریق اينترنتي مقدور ...   
تاریخ درج خبر: 1389/3/9

عنوان خبر: اطلاعيـــه در خصوص مراحل  پرداخت الكتـرونيكي شهـريه در دانشــــــــگاه شمــــــال 
تاریخ درج خبر: 1389/3/6

عنوان خبر:  قابل توجه كليه دانشجويان دانشگاه شمال جهت دريافت اينترنتي كارت ورود به جلسه امتحان،  شماره (2)   
تاریخ درج خبر: 1389/3/1

عنوان خبر: احتراماً بدين وسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم و كاركنان ارجمند دانشگاه مي رساند باجه بانك ...   
تاریخ درج خبر: 1389/2/20


[اولين صفحه] [صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [صفحه بعدي] [آخرين صفحه]
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
      صفحه اصـلي
      دانشگاه شمال
         آرشيــو اخــبار
         خبرنامه اداري و مالي
         تماس با ما