سعيد فلاحیان

 


 

نام  و نام خانوادگي:
سعيد فلاحیان
آدرس الکترونيکی :  
fallahian@shomal.ac.ir  ,  s.fallahian1@gmail.com   
وضعيت استخدامي : عضو هيات علمي
رسمی دانشگاه شمال، مازندران، آمل


 

    سوابق تحصيلي :

رشته و محل تحصيل دوره دکتری : دکتری مهندسی عمران - گرایش سازه و زلزله (Earthquake and Structural Engineering)، دانشگاه صنعتی شریف
رشته و محل تحصيل دوره کارشناسی ارشد : مهندسي عمران – گرایش سازه (Structural Engineering)، دانشگاه مازندران
رشته و محل تحصيل دوره کارشناسی : مهندسي عمران – عمران (Civil Engineering)، دانشگاه مازندران
رشته و محل تحصيل دوره دبيرستان : رشته رياضي - فيزيك، آمل


   مقالات كنفرانسي (فارسي) منتشر شده : 

1- فلاحیان، سعید.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، نوائی نیا، بهرام.، " بررسی تجربی تاثیر آرماتورهای خمشی بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک سازه ای و مقایسه آن با روابط آیین نامه های )آبا( و (ACI) " ، هفتمین کنگره بین المللي مهندسي عمران (ICCE 2006 )، دانشگاه تربیت مدرس، ارديبهشت 1385.
2- حسنی تبار، حسام.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، شفیق، پیام.، فلاحیان، سعید.، " بررسی تجربی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورقCFRP پیش تنیده " ، اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی، تبریز، آبان 1387.
3- حسینعلی بیگی، مرتضی.، محسن زادگان، حامد.، فلاحیان، سعید.، " بررسی تیر های عمیق بتنی مسلح سبک با بازشو و تقویت شده با کامپوزیت CFRP " ، کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، جهاد دانشگاهی استان کرمان، اردیبهشت 1389.
4- فلاحیان، سعید.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، شهیدی، مهران.، محسن زادگان، حامد.، " بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح بازشو دار مستطیلی و تقویت شده توسط سیستم HFRP " ، دومين کنفرانس ملی بتن ایران، تهران، مهرماه 1389.
5- دشتی ناصرآبادی، حیدر.، فلاحیان، سعید.، زمانی، مصطفی.، " مقایسه اتصالات در ساختمانهای بتنی پیش ساخته و درجاریز بمنظور صنعتی سازی ساختمان " ، کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها، تهران، مهرماه 1389.
6- دشتی ناصرآبادی، حیدر.، فلاحیان، سعید.، زمانی، مصطفی.، " ارزیابی روش های تعیین سطح عملکرد در ساختمان های بتنی با شکل
پذیری متوسط " ، دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی، تهران، دی ماه 1389.

7- اسماعیلی، جمشید.، فلاحیان، سعید.، فلاحیان، حمید.، غفارزاده، حسین.، " مقایسه رفتار تیرهای بتن سبک با مقاومت بالا به کمک نرم افزار اجزای محدود " ، دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله – ژئوتکنیک، مازندران، آذرماه 1391.
8- فلاحیان، سعید.، فلاحیان، حمید.، " معماری در ساختمانهای با فناوریهای نوین " ، اولین کنفرانس استانی عمران - معماری، آمل، آذر 1392.
9- اکبرزاده بنگر، حبیب.، فلاحیان، سعید.، محمدعلی پوراسکی، روجا.، " بررسی ضریب رفتار و ضریب افزایش تغییرمکان در سازه های بتنی با سیستم قاب خمشی به همراه دیوار برشی کوپله با تیر رابط بتنی و فلزی " ، هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، ارديبهشت 1393.
10- حسينعلي بيگي، مرتضي.، اميرصيافي، احسان.، فلاحيان، سعيد.، حسينعلي بيگي، حميدرضا.، " ارزيابي عرض موثر بال فشاري شاهتيرهاي I شكل بتني پيش تنيده ي پلها " ، هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، ارديبهشت 1393.
11- یزدان پناه، امید.، صبوری، احسان.، سیدپور، سید محمد.، فلاحیان، سعید.، " شاخص جدید شناسایی خرابی منفرد در تیرها مبتنی بر پاسخ های استاتیکی شیب و انحنای جابجایی " ، هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، ارديبهشت 1393.
12- فلاحیان، سعید.، رضوی، رضا.، مفیدی، محمد رضا.، " بهینه سازی مصرف انرژی با بهره گیری از بتن شفاف در معماری ساختارها " ، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، اسفند 1393.
13- احمدی کمرپشتی، علی.، سیدپور، سید محمد.، فلاحیان، سعید.، " شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از پاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی " ، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز، ارديبهشت 1394.
14- احمدی کمرپشتی، علی.، فلاحیان، سعید.، سیدپور، سید محمد.، " مقایسه عملکرد دو روش بهینه سازی تکامل تفاضلی و اجتماع ذرات در شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از پاسخ های حوزه زمان " ، دومین همایش ملی ریاضیات وکاربردهای آن در علوم مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ارديبهشت 1394.
15- دشتی شفیعی، علی.، فلاحیان، سعید.، خلیل حسینی صدر، ابراهیم.، " نگرشی به کانون حمایتی فرهنگی کودکان کار(مطالعه موردی در کلان شهر تهران) " ، اولین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، مرداد 1394.
16- دشتی شفیعی، علی.، فلاحیان، سعید.، خلیل حسینی صدر، ابراهیم.، " بررسی و شناخت هویت شهری " ، اولین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، مرداد 1394.
17- دشتی شفیعی، علی.، فلاحیان، سعید.، خلیل حسینی صدر، ابراهیم.، " بادگیر در ایران و جهان " ، اولین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، مرداد 1394.
18- کرباسچی، هوشنگ.، فلاحیان، سعید.، یحیی پور، احسان.، " جایگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان ( بررسی احداث واحدهای پیش ساخته ) " ، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، اردیبهشت 1395.
19- مشرفی، هادی.، نقی پور، مرتضی.، فلاحیان، سعید.، " بررسی روند جذب انرژی و تشکیل چرخه های هیسترزیس در سیستم قاب محیطی مهاربندی شده برون محور با مهاربند در مقیاس چند طبقه در سازه های بلند مرتبه فولادی " ، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری، تهران، اسفند 1394.
20- ایزدی، محدثه.، نقی پور، مرتضی.، فلاحیان، سعید.، " بررسی میزان جذب انرژی و تشکیل چرخه های هیسترزیس سیستم قاب محیطی مهاربندی شده هم مرکز X شکل در مقیاس چند طبقه در سازه های بلند فولادی " ، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری، تهران، اسفند 1394.
21- قاسمی، سارا.، سیدپور، سید محمد.، فلاحیان، سعید.، " شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از الگوریتم زنبور عسل چند مرحله ای " ، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران، خرداد 1395.
22- رمضانی، بابک.، سیدپور، سید محمد.، فلاحیان، سعید.، " شناسایی خرابی در پل ها تحت بارهای عبوری با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی " ، چهارمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دی 1395.
23- نقی پور، مرتضی.، امامی، علیرضا.، فلاحیان، سعید.، " بررسی پارامتریک رفتار هیسترزیس اتصال CFTبا سخت کننده T شکل " ، کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل، آبان 1396.
24- نقی پور، مرتضی.، امامی، علیرضا.، فلاحیان، سعید.، " بررسی اثرات نیروی محوری و تکیه گاه جانبی بر روی رفتار لرزه ای اتصال CFT" ، کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل، آبان 1396.
25- معصومی، پریسا.، سیدپور، سید محمد.، فلاحیان، سعید." آشکارسازی خرابی در سازه ها با استفاده از تئوری موجک " ، کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل، آبان 1396.
26- سبحانی، فهیمه.، سیدپور، سید محمد.، فلاحیان، سعید. " شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از یک شاخص خرابی مبتنی بر انرژی کرنشی و پاسخ های حوزه زمان" ، کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل، آبان 1396.
27- نقی پور، مرتضی.، اسماعیلی، سپیده.، فلاحیان، سعید.، " بررسی اثر بار محوری با خروج از مرکزیت در مقاطع مرکب پایه پل " ، کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل، آبان 1396.
28- نوپور، محمد حسین.، سیدپور، سید محمد.، فلاحیان، سعید." شناسایی خرابی در اتصالات خرپایی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان " ، کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل، آبان 1396.

   مقالات كنفرانسي (انگليسي) منتشر شده : 

1-  Beygi, M.H.A., Navayineya, B., Fallahian, S. and Shafigh, P. "The investigation of shear behavior of deep beams made of light weight concrete with normal strength ", Owics 2005-Engaging the future Conferences, Singapore, August 2005.

2-  H. Hassanitabar, M.H.A. Beygi, S. Fallahian and N.Ranjbar. Malidareh, "The experimental investigation of flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with prestressed CFRP plates ", 5th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials, Singapore, August 2008.

3-  S. Fallahian, M.H.A. Beygi, P. Shafigh. " The investigation of flexural behavior of beams made of light weight concrete with high strength ", 4th Concrete Future Conferences, Coimbra, Portugal, 17-19 June 2009.

 

 
   مقالات مجلات علمي- پژوهشي :

1- S. Fallahian and S.M. Seyedpoor, A Two Stage Method For Structural Damage Identification Using An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System And Particle Swarm Optimization, Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 11, No. 6, pp. 797-810, 2010.

2- Baghipour, A., Fallahian, S., Multi-objective Placement of Capacitor Banks in Distribution System using Bee Colony Optimization Algorithm, Journal of Advances in Computer Research, Vol. 6, No. 2, May. 2015.

3- مشرفی، هادی.، نقی پور، مرتضی.، فلاحیان، سعید.، " بررسی روند تشکیل مفصل پلاستیک و تغییر مکان گره بام در سیستم قاب محیطی مهاربندی شده برون محور در مقیاس چند طبقه در سازه های بلند مرتبه فولادی " ، نشریه علمی_ پژوهش مهندسی سازه و ساخت، تهران، اسفند 1394.

4- ایزدی، محدثه.، نقی پور، مرتضی.، فلاحیان، سعید.، " بررسی میزان تشکیل مفصل پلاستیک و جابجایی گره بام سیستم قاب محیطی مهاربندی شده هم مرکز ضربدری در مقیاس چند طبقه در سازه های بلند مرتبه فولادی " ، نشریه علمی_ پژوهش مهندسی سازه و ساخت، تهران، اسفند 1394.

5- Fallahian, S., Joghataie, A. and Kazemi, M.T., Damage identification in structures using time domain responses based on differential evolution algorithm, Int. J. Optim. Civil Eng., Vol. 8, No. 3, pp. 357-380, 2018.


   مقالات مجلات علمي نمايه شده توسط ISI : 

     1- Fallahian, S., Hamidian, D. and Seyedpoor, S.M., Optimal design of structures using the Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation Algorithm, International Journal of Computational Methods, Vol. 6, No. 2, pp. 229-245, 2009.

2- Baghipour, A., Fallahian, S., A Study on Impact of DG and Load Models on Optimal Sizing and Sitting of DGs in Distribution Systems Using Genetic Algorithm, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, Vol. 1, No. 4, PP. 387-398, Nov. 2013.

3- Fallahian, S., Joghataie, A. and Kazemi, M.T., Structural damage detection using time domain responses and teaching–learning-based optimization (TLBO) algorithm, Scientia Iranica, DOI: 10.24200/sci.2017.4238 (2017).


 

   مقالات علمي- سایر مجلات :

1- فلاحیان، سعید.، موذن، احمد رضای.، شفیق، پیام.، " بررسی تجربی تاثیرالیاف فولادی بر مقاومت فشاری وکششی بتن خود تحکیم SCC) (" ، مجله فنی و مهندسي دانشگاه شمال، سال دوم، شماره دوم، 1384، صفحه 1-10 .

2- فلاحیان، سعید.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، نوائی نیا، بهرام.، " بررسی رفتار خمشی تیر های عمیق ساخته شده از بتن سبک با مقاومت معمولی" ، مجله فنی و مهندسي دانشگاه مازندران، سال چهارم، شماره دوم، بهار 1385، صفحه 25-32 . 

3- فلاحیان، سعید.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، شفیق، پیام.، " بررسی رفتار خمشی تیر های ساخته شده از بتن سبک با مقاومت بالا" ، مجله بنا، شماره چهلم، شهریور 1388، صفحه 31-38 .

 
 

    اختراع :

1- گواهی نامه ثبت اختراع تحت عنوان" بتن فوق سبک پلی استایرنی پودر سنگی" به شماره ثبت 66170 مورخه26/5/1389 .

 
 

    افتخارات :

1- نفر اول پذيرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد عمران ( سازه ) دانشگاه مازندران در سال 1381 .

2- انتخاب استاد نمونه موسسه آموزش عالی خزر ( محمودآباد) ، سال تحصیلی 85-86 .

3- انتخاب استاد نمونه موسسه آموزش عالی خزر ( محمودآباد) ، سال تحصیلی 86-87 .

4- انتخاب استاد نمونه دانشگاه شمال ، سال تحصیلی 86-87 .

5- انتخاب پژوهشگر نمونه دانشگاه شمال ، سال تحصیلی 89-90.

6-انتخاب مهندس نمونه، از سوی سازمان نظام مهندسی شهرستان آمل در سال 1391 .

7- دریافت لوح تقدیر درخصوص داوری مقالات و شرکت در پنل ارائه مقالات اولین سمینار عمران و معماری استان مازندران، آذر 1392.

 
 

   سوابق آموزشی :

1- عضو هيات علمي رسمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال - آمل .

2-  ریاست دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال، ابتدای سال 1391- 1393 .

3- مدیر گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال، سال 1385- 1388. 

4- تدریس دروس تخصصی گروه عمران، دانشگاه شمال، از سال1384- تاکنون.

5- استاد راهنمای پایان نامه تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد.  

6- مشاور بیش از 15 پایان نامه کارشناسی ارشد.  

7- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال، از سال 1391 تاکنون.

8- دارای پروانه آموزش و تدریس دوره های ارتقای پایه نظام مهندسی ( پایه 3 به 2 ، پایه 2 به 1) از سال 1389  تاکنون.

9- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد آمل، واحد علوم تحقیقات، از سال 1392 تا کنون.

  

   علايق پژوهشی :

1- شناسایی خرابی در سازه و بررسی سلامت سنجی سازه ها.

2- ارتعاشات دینامیکی سازه.

3- ارزیابی لرزه ای سازه ها و بهسازی آنها.

4- استفاده از الگوریتم های بهینه سازی.

5- بررسی رفتار  تیرهای معمولی و عمیق و نیز مقاوم سازی آنها.

 

    سوابق عضويت در مجامع علمی :

1- عضو انجمن دانش آموختگان دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران از سال 1380.
2- عضو سازمان نظام مهندسی استان مازندران از سال 1381.
3- عضويت در جامعه مهندسین مستقل آمل از سال 1381.
4- عضوهیات مدیره جامعه مهندسین مستقل آمل از سال 1388 تا1390 .
5- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه شمال از سال 1391 تا 1396.
6- عضو کمیسیون پژوهش سازمان نظام مهندسی استان مازندران از سال1390 تا کنون.
7- نائب رئیس کمیسیون پژوهش سازمان نظام مهندسی استان مازندران از سال1393 تا 1395.
8- عضو کمیته کنترل نظارت دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان آمل از سال 1394 تا کنون.
9- عضو کمیته آموزش جامعه مهندسین مستقل آمل از سال 1394 تا کنون.
10- رییس کمیته آموزش جامعه مهندسین مستقل آمل از سال 1394 تا کنون.
11- سردبیر نشریه جامعه مهندسین مستقل آمل از سال 1394 تا کنون.

 

   مهارت ها :

1- آشنايی با نرم افزارهای تخصصی (....... ، Safe ، Etabs ،Sap 2000  ،Sap 90  )

2- آشنايی با نرم افزارهای مجموعه آفيس (....... ،PowerPoint  ، Excel  ،Word  )

3- آشنایی با نرم افزار  MATLAB

4-آشنايی با نرم افزار   ANSYS

 

 

 

 

 

© Shomal University.