دفترچه تلفن دانشگاه شمال

  
كارکنان دانشـــــگاه شـــــمال
 

 آخرين تاريخ به روز رساني :   1394/12/04 

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفــــن مستقيم

تلفن دانشگاه

   

 

13-44203710

فكس دفتر رياست دانشگاه

 

 

44203731

فكس دبيرخانه مركزي دانشگاه

 

 

44203755-44203638

دفتر معاونت آموزشي و پژوهشی

سید عیسی فاطمی

201

44203756-44203748

دفتر معاونت دانشجويي و فرهنگي

وحيد ابراهيمي

 202

44203717

دفتر دانشكده فني و مهندسي

نصرت الله محمدزاده

 285

44203726

دفتر دانشكده علوم انساني و اجتماعي

فرهاد پژند

 277

44203734

دفتر دانشكده علوم ورزشی

حشمت آقایی مقدم

242

44203754

  پست بانك 

فرامرز پاکدل

249

43125077/ 43125725


 
حوزه رياست:  
 

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفــــن مستقيم

رياست دانشگاه

دكتر عباسعلي رستمي

200

44203639

مدير عامل موسسه دانشگاهي

دكتر سيد محمدحسين رضوي

200

44203744

مسئول دفتر رياست

مهندس رضا رستمي

200

44203731 - فکس

رئيس روابط عمومي

اسماعيل قصابي

245

44203640

مدیر حراست

یاسر رجبی

204

44203732


 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

عنـــــوان

نام مسئـــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي

مهندس حمیدرضا کوهی

201

44203748

 مسئول دفتر معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي

سید عیسی فاطمی

203-201

 44203748

سرپرست آموزش دانشگاه

دکتر مرتضی عباس قربانی

226

44203725

 مسئول دفتر سرپرست آموزش

مهندس سميه محمدي

226

 44203725

معاون سرپرست آموزش

مهندس مرتضی رستمی

218

44203725

مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو

دکتر احمد جعفرزاده افشاری

274

44203741

مسئول گسترش آموزش عالي و جذب هيات علمي

 سیدرضا فاطمی

274

44203741

كارشناس دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو

 مهندس رضا روحی

274

44203741

مدیر تحصيلات تكميلي

 دکتر سید محمد سید پور

 254

 44203750

مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان تحصيلات تكميلي

حافظ مظفری

254

44203750

کارشناس تحصيلات تكميلي

حوا فضلی کیانی

254

44203750

مسئول اداره دانش آموختگان

مجيد باقرزاده

213

44203636

كارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان)

ابراهيم حيدري- مهندس حبيب زاده

229

 44203636  

مسئول خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

احمدرضا كيقبادي

248

44203746  

كارشناس آموزش دانشكده تربيت بدني

 مهربان نجفي

279

 

كارشناس آموزش دانشكده فني و مهندسي

 عاطفه غروي -مهندس هانيه ميرباقري

210

 

كارشناس آموزش دانشكده علوم انسانی

مهندس زينب اشراقي

281

 

كارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی

علی باشام

277

 44203734

كارشناس مسئول امتحانات

زهرا طاهرنژاد

289

44203738

مسئول دايره  پذيرش - ثبت نام

بابك محمدپور

219

 

 كارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نام

سيف ا... اژدري

219

 

کاردان آموزش (بایگانی)

رهبر مختاری

219

  معاونت پژوهشي و فناوري:

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفــــن مستقيم

معاونت پژوهش و فناوري

سعید امیرنژاد 

237

44203756

مسئول سخت افزار و شبكه

مهندس حسین صالحی

292

43125726

كارشناس مركز كامپيوتر- سرپرست آزمونهای بین المللی

مهندس بهاره محمدي 

284

 
كارشناس مركز كامپيوتر- مسئول اجرایی آزمونهای بین المللی

مهندس مجيد فرزانه

206

 44203747

كارشـناس وب سایت

مهندس معصومه محمودي

252

 

كارشناس سايت دانشكده فني و مهندسي

مهندس مهدی کمالی نسب

260

 

كاردان مركز كامپيوتر ( اتوماسيون اداري)

جهانگير خانزاد 

260

 

كاردان دفتر ارتباط با صنعت

سجاد عمران پور

288

 44203752

سرپرست كتابخانه

محسن فلاح

286

44203718

کارشناس كتابخانه

 فرشاد مظفری

212

  معاونت دانشجویی و فرهنگی:

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفــــن مستقيم

معاون دانشجويي و فرهنگي

مهندس لطفعلی یزدانی

202

44203717

 مسئول سمعي و بصري

  پروانه غروي

293

44203753

 مسئول دفتر معاون و دبیرخانه کمیته انضباطی

وحيد ابراهيمي

202

44203717

مدیر دانشجويي

هوشيار حقيقي

235

44203716

مسئول امور دانشجويي

یاسر بهروزی

235

44203716

مدیر مالی سرانه فرهنگي

كامران مظفري

293

44203753

مدیر فرهنگي

سيد عابس حسيني

239

44203733

مسئول تربيت‌بدني و فوق ‌برنامه دانشجويان

مجيد عفتي

267

 44203727

دفتر مشاوره دانشگاه

 راضیه امین السادات- عبدالله ضیایی راد

266

44203742

مسئول دفتر پزشك دانشگاه

مليحه اعظمي

266

44203742

امور حمل و نقل

محمدرضا ابراهيمي

223

 
 معاونت اداری و مالی:

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفــــن مستقيم

مدیر اداري و منابع انسانی

اسماعیل مختاری

290

44203728

مسئول دفتر معونت اداری و مالی

جواد علیپور

290

44203728

مسئول کارگزینی

مهندس مسعود شالیکار

225 44203751

مدير پشتيباني

سيدرسول‌ رضوي

224

44203736

كاردان امور ادراي

علي اصغر رضوي

224

44203736

كاردان امور ادراي

مصطفی قاسمی

224

44203736

مدیر امـور مالي

عادل صميمي

241

44203737

كارشناس مالی

موسي بابازاده

227

43125721

كارشناس امور مالي

ربابه رمضاني

227

43125721

كارشناس امور مالي

زهرا واحدي

227

43125721

كارشناس امور مالي

اصغر موسي پور

227

43125721

كارشناس امور مالي

عبدالله اسدي پور

227

43125721

كارشناس امور مالي

فاطمه اسماعيل پور

227

43125721

كارشناس مسئول دبيرخانه

سعيد عباس‌زاده

263

44203755

 كارشناس دبيرخانه

زينب هاشم پور

263

44203755

كاردان امور اداری - انباردار

قاسم حیدرزاده

232

 

 

 
 
دانشـــــكده ها : 

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفــــن مستقيم

رئيس دانشكده فني و مهندسي

دکتر حسین عیسی زاده اطاقسرا

285

44203726

معاون دانشكده فني و مهندسي

مهندس علی اکبر کاوه

285

44203726

مسئول دفتر رئيس دانشكده فني و مهندسي

نصرت الله محمدزاده

285

44203726

رئيس دانشكده علوم انساني و اجتماعي

دكتر محمد نبی پور

277

44203734

مسئول دفتر رئيس دانشكده علوم انساني و اجتماعي

فرهاد پژند

277

44203734

رئيس دانشكده  علوم ورزشي

دكتر عليرضا اماني

 242

44203754

مسئول دفتر رئيس دانشكده علوم ورزشی

حشمت آقایی مقدم

242

44203754

كارشناس حضور غياب دانشكده فنی و مهندسی

نعمت رنجبر

238

 

كارشناس آزمايشگاه و كارگاه ها

مهندس محمد خانزاد

207

 

كارشناس آزمايشگاه و كارگاه ها

 علي اصغر انصاري

264

 

كارشناس آزمايشگاه و كارگاه ها

مهندس محسن هاشمي

220

 

كارشناس آزمايشگاه و كارگاه ها

مهندس حسین فریدی 

207

 

آبدارخانه دانشكده فني و مهندسي

 رضوی - ابراهیمی -اکبری

216- 238

 

آبدارخانه دانشكده علوم انسانی و اجتماعی

رنجبر - نبی زاده

231

 

آبدارخانه دانشكده علوم ورزشی

امجدي - قاسم پور

221

 


 مدير گـــروه‌ها: 
  

عنـــــوان

نام مدیران گروه

تلفن داخلي

تلفـن مستقيم

 مهندسي  كامپيوتر

  مهندس چنگيز رويدل

209

 

 مهندسي معماري

  دکتر علی دشتی شفیعی

283

 

مهندسي عمران - راه و حمل و نقل

دكتــر امیر ایزدی

278

 

مهندسي عمران - زلزله و سازه

مهندس سعيد فلاحيان

236

 

مهندسي صنايع

مهندس امیر خاکباز

211

 

مهندسي برق - مخابرات

مهندس مهرداد هاشمی کمانگر

268

 

 مهندسي مكانيك

مهندس سيد صادق مطلبي

246

 

مهندسي شيمي 

مهندس محسن پیردشتی

 258

 

مهندسي منابع طبیعی

مهندس  عباس غلامی 

   

 علوم پايه

ليلا رستمي

247

 

 حقوق

دكتر محمد نبی پور

280

 

 حسابداري

عبدالله ذبیح زاده

291

 

 مديريت

دکتر سعید امام قلی زاده

273

 

 عمومي و معارف اسلامي

حسن سعيدي 

250

 

علوم ورزشی

سعید امیر نژاد

279

 

 

 

 حـراســــــت: 

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفـن داخلي

تلفــــن مستقيم

کارشناس حراست

غلامرضا ابراهیم نژاد

282

44203719

 متصدی فیزیکی انتظامات

مهدی محمدی

282

44203719

کارمند حراست

عموزاده - برمخ - مختاری

222

44203719

کارمند انتظامات

ابراهیم پور- فلاح- نادعلیزاده- نجوار- اسماعیلی- فرهاد و مجتبی باکری- اخوان

222

44203719
 

 عمـــــومي: 

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفـن داخلي

تلفــــن مستقيم

تأسيسات

رضاپو - قربانی- نبي‌زاده

270

 

 سلف دانشجويي

ياسرعمرانپور

255

44203735

سالن غذاخوري اساتيد و كاركنان

ياسرعمرانپور

256

 

بوفه دانشجويي

ياسرعمرانپور

237

 

انتشارات

بهزادی - سعیدی

283

 

انتشارات (دانشکده فنی و مهندسی)

عزيزي نوائي

 

44203714

مهمانسرا ( استادسرا )

حميدرضا نبي‌زاده -  محسن ابريجن

251

44203721


 
 
موسسـه دانشــــــگاهي:  

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفــــن مستقيم

ذيحساب و مديرمالي موسسه دانشگاهي

خديجه كيوان

261

44203729

مدير اجرايي موسسه دانشگاهي- امین اموال

فرشيد مظفري

205

44203745

کارمند موسسه دانشگاهي

ناصر ابراهيمي

205

44203745

 دبيرخانه موسسه دانشگاهي كبري محسن زاده

263

44203755
 فضــــــــای سبز/خدمات :  

عنـــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

فضاي سبز

غلامی- نبي زاده- محموديان- شباني- برفي- تقی زاده- محمودي- نوري- سیفی پاشا

خدمات آمارد

عباس نژاد - حسین زاده- برارپور- مجید باكري- حسینیان - حبیبی