دفترچه تلفن دانشگاه شمال

تلفن‌هاي
  عمومي  دانشگاه

 آخرين تاريخ به روز رساني :   1394/07/18 

عنــــــــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفــــن داخلي

تلفــــن مستقيم

تلفن دانشگاه

    اپراتور   

سامانه گويا

44203711- 44203710

44203713- 44203712

فكس دفتر رياست دانشگاه

 

 

44203731

فكس دبيرخانه مركزي دانشگاه

 

 

44203755-44203638

دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

سید عیسی فاطمی

201

44203748

دفتر معاونت دانشجويي و فرهنگي

وحيد ابراهيمي

 202

44203717

دفتر دانشكده فني و مهندسي

نصرت الله محمدزاده

 285

44203726

دفتر دانشكده علوم انساني و اجتماعي

فرهاد پژند

 277

44203734

دفتر دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

حشمت آقایی مقدم

242 44203754

  پست بانك  و  مركز تلفن

فرامرز پاکدل

249

 43125725

فكس پست بانك 

 

 

43125077


حوزه رياست دانشگاه  
 

عنــــــــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفــــن داخلي

تلفــــن مستقيم

رياست دانشگاه

دكتر عباسعلي رستمي

200

44203639

مدير عامل موسسه دانشگاهي

دكتر سيد محمدحسين رضوي

200

44203744

مسئول دفتر رياست

رضا رستمي

200

44203731 - فکس

رئيس روابط عمومي

اسماعيل قصابي

245

44203640

مدیر حراست

یاسر رجبی

204

44203732حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

عنــــــــــوان

نام مسئـــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي

دكتر اميد تي تي دژ

201

44203748

 مسئول دفتر معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي

سید عیسی فاطمی

203-201

 44203748

سرپرست آموزش دانشگاه

دکتر مرتضی عباس قربانی

226

44203725

 مسئول دفتر سرپرست آموزش

سميه محمدي نیاکی

226

 44203725

معاون سرپرست آموزش

مرتضی رستمی

218

44203725

مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو

دکتر احمد جعفرزاده افشاری 274

44203741

مسئول گسترش آموزش عالي و جذب هيات علمي

 سیدرضا فاطمی

274

44203741

كارشناس دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو

 رضا روحی

274

44203741

مدیر تحصيلات تكميلي

 دکتر سید محمد سید پور

 254

 44203750

مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان تحصيلات تكميلي

حافظ مظفری

254

44203750

کارشناس تحصيلات تكميلي

حوا فضلی کیانی

254

44203750

مسئول اداره دانش آموختگان

مجيد باقرزاده

213

44203637

كارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان)

ابراهيم حيدري-مصطفي حبيب زاده

229

 44203636  

مسئول خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

احمدرضا كيقبادي

248

44203746  

كارشناس آموزش دانشكده تربيت بدني

 مهربان نجفي

279

 

كارشناس آموزش دانشكده فني و مهندسي

 عاطفه غروي - هانيه ميرباقري

210

 

كارشناس آموزش دانشكده علوم انسانی

زينب اشراقي

210

 

مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

علی باشام

281  

كارشناس آموزش - امتحانات

زهرا طاهرنژاد

229

44203738

مسئول دايره  پذيرش - ثبت نام

بابك محمدپور

219

 

 كارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نام

سيف ا... اژدري

219

 

كارشناس آموزش (بایگانی)

رهبر مختاری

219

 


حوزه پژوهشي
و فناوري

عنــــــــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفــــن داخلي

تلفــــن مستقيم

سرپرست معاونت پژوهش و فناوري

سعید امیرنژاد 

265

44203752

مسئول سخت افزار و شبكه

حسین صالحی

292

43125726

كارشناس مركز  كامپيوتر ( سایت برادران )

مجيد فرزانه

206

 44203747

كارشناس مركز  كامپيوتر ( سایت خواهران )

بهاره محمدي  ‌كياني 

284

 

كارشـناس وب سایت

معصومه محمودي

252

 

كارشناس سايت دانشكده فني و مهندسي

مهدی کمالی نسب

260

 

كاردان مركز كامپيوتر ( اتوماسيون اداري)

جهانگير خانزاد 

206

 

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

سجاد عمران پور

288

 

سرپرست كتابخانه

محسن فلاح

286

44203718

کارشناس كتابخانه

 فرشاد مظفری

212

 


حوزه معاونت دانشجويي  و فرهنگي

عنــــــــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفــــن داخلي

تلفــــن مستقيم

معاون دانشجويي و فرهنگي

مهندس لطفعلی یزدانی

202

44203717

 مسئول سمعي و بصري

  پروانه غروي

293

44203753

 مسئول دفتر معاون دانشجويي و
 فرهنگي
  دبیرخانه کمیته انضباطی

وحيد ابراهيمي

202

44203717

مسئول دبيرخانه كميسيون موارد خاص

هوشيار حقيقي

235

44203716

مسئول امور دانشجويي

یاسر بهروزی

235

44203716

مسئول امور مالی فرهنگی - دانشجويي

كامران مظفري

293

44203753

مسئول امور فرهنگي

سيد عابس حسيني

239

44203733

مسئول تربيت‌بدني و فوق ‌برنامه دانشجويان

مجيد عفتي

267

 44203727

 پزشك دانشگاه

دكتر حکیمی نیا

269

44203742

مسئول دفتر پزشك دانشگاه

مليحه اعظمي

269 44203742

حمل و نقل

محمدرضا ابراهيمي

223

 


حوزه معاونت اداري و مالي   

عنــــــــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفــــن داخلي

تلفــــن مستقيم

مدیر اداري و منابع انسانی

اسماعیل مختاری

290

44203728

مسئول دفتر مدیر اداري و منابع انسانی

جواد علیپور

290

44203728

مسئول کارگزینی

مسعود شالیکار

225 44203751

مدير پشتيباني

سيدرسول‌ رضوي

224

44203736

كاردان امور ادراي

علي اصغر رضوي

224

44203736

كارشناس امور رفاهي- امور بانكي

موسي بابازاده

227-224

44203736

مدیر امـور مالي

عادل صميمي

241

44203737

كارشناس امور مالي

ربابه رمضاني

227

44203720

كارشناس امور مالي

زهرا واحدي

227

44203720

كارشناس امور مالي

اصغر موسي پور

227

44203720

كارشناس امور مالي

علي اصغر ابراهيمي

227

44203720

كارشناس امور مالي

فاطمه اسماعيل پور

227

44203720

 كارشناس دبيرخانه

زينب هاشم پور

263

44203755

كارشناس مسئول دبيرخانه

سعيد عباس‌زاده

263

44203755

كارشناس امور پشتیبانی (انباردار)

عبدالله اسدي پور

232

 


حوزه حـراست  

عنــــــــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفــــن داخلي

تلفــــن مستقيم

کارشناس حراست 

غلامرضا ابراهیم نژاد

282

44203719

متصدی فیزیکی انتظامات

مهدی محمدی

282

44203719

انتظامات

 عموزاده - برمخ - فلاح - مختاری

222

44203719

انتظامات

ابراهیم پور (ضلع شمالی)

228

 

 
دانشـــــكده ها
  

عنــــــــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفــــن مستقيم

رئيس دانشكده فني و مهندسي

دکتر حسین عیسی زاده اطاقسرا

285

44203726

معاون دانشكده فني و مهندسي

مهندس علی اکبر کاوه

285

44203726

مسئول دفتر رئيس دانشكده فني و مهندسي

نصرت الله محمدزاده

285

44203726

رئيس دانشكده علوم انساني و اجتماعي

دكتر محمد نبی پور

277

44203734

مسئول دفتر رئيس دانشكده علوم انساني و اجتماعي

فرهاد پژند

277

44203734

رئيس دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

دكتر عليرضا اماني

 242

44203754

مسئول دفتر رئيس دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

حشمت آقایی مقدم

242

44203754

كارشناس حضور غياب دانشكده فنی و مهندسی

نعمت رنجبر

277

 

كارشناس آزمايشگاه و كارگاه ها

محمد خانزاد

207

 

كارشناس آزمايشگاه و كارگاه ها

 علي اصغر انصاري

264

 

كارشناس آزمايشگاه و كارگاه ها

سيدمحسن هاشمي ‌ميري

220

 

كارشناس آزمايشگاه و كارگاه ها

حسین فریدی 

207

 

آبدارخانه دانشكده فني و مهندسي

 رضوی - حیدرزاده - حبیبی - ابراهیمی

 

 

آبدارخانه دانشكده علوم انسانی واجتماعی

رنجبر - بنی زاده

231

 

آبدارخانه دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

امجدي - قاسم پور

221

 


مدير گـــروه‌ها   

عنـــــوان

نام مدیران گروه

تلفن داخلي

تلفـن مستقيم

 مهندسي  كامپيوتر

  مهندس چنگيز رويدل

209

 

 مهندسي معماري

  دکتر علی دشتی شفیعی

283

 

مهندسي عمران - راه و حمل و نقل

دكتــر امیر ایزدی

236

 

مهندسي عمران - زلزله و سازه

دكتر سعيد فلاحيان

   

مهندسي صنايع

مهندس امیر خاکباز

211

 

مهندسي برق - مخابرات

دکتر مهرداد هاشمی کمانگر

268

 

 مهندسي مكانيك

مهندس سيد صادق مطلبي

246

 

مهندسي شيمي 

مهندس محسن پیردشتی

 258

 

مهندسي منابع طبیعی

مهندس  عباس غلامی 

   

 علوم پايه

مهندس ليلا رستمي

247

 

 حقوق

دكتر محمد نبی پور

280

 

 حسابداري

عبدالله ذبیح زاده

291

 

 مديريت

دکتر سعید امام قلی زاده

273

 

 عمومي و معارف اسلامي

حسن سعيدي 

250

 

 تربيت‌بدني و علوم ورزشی

سعید امیر نژاد

279

 


ساختمان مهمانسرا (استاد سرا)   

عنــــــــــوان

نام مسئــول بخش ها

تلفـن داخلي

تلفــــن مستقيم

مهمانسرا ( استادسرا )

حميدرضا نبي‌زاده -  محسن ابريجن

251

44203740-44203743


 امور عمومي - ساختمان رستوران

عنــــــــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفـن داخلي

تلفــــن مستقيم

تأسيسات

رضاپور - قــــرباني -  نبي‌زاده

270

 

 سلف دانشجويي

ياسرعمرانپور

255

44203735

سالن غذاخوري اساتيد و كاركنان

ياسرعمرانپور

256

 

بوفه دانشجويي

ياسرعمرانپور

237

 

انتشارات (دانشکده فنی و مهندسی)

عزيزي نوائي

 

44203714

 موسسه دانشگاهي  

عنــــــــــوان

نام مسئـــــــول بخش ها

تلفن داخلي

تلفــــن مستقيم

ذيحساب و مديرمالي

خديجه كيوان

261

44203729

مدير اجرايي موسسه دانشگاهي

فرشيد مظفري

205

44203745

کارمند موسسه دانشگاهي

ناصر ابراهيمي

205

44203745

 دبيرخانه موسسه دانشگاهي كبري  محسن زاده 263

44203755